168 de persoane au primit bani necuveniți de la Casa de Pensii. Instituția a recuperat 280.000 de lei și pune poprire pe conturi în continuare.

0
59

De la începutul anului și până în prezent, Casa de Pensii Vrancea a emis un număr de 168 decizii de debite reprezentând drepturi de pensii încasate necuvenit în valoare de 202.349 lei, valoarea totala a sumelor recuperate în cursul anului de referință fiind de 280.903 lei, potrivit unui raport prezentat în cadrul Colegiului Prefectural care a avut loc astăzi. Totodată, instituția a anunțat că a trecut la executarea silită în cazul a 24 de dosare, cu debite nerecuperate în valoare de 45.452 lei. Casa de pensii anunță că mai are de recuperat 198.208 lei de la 91 de debitori

”Casa judeţeană de pensii în calitate de terţ poprit desfăşoară în cadrul compartimentului plăţi prestaţii activităţi privind poprirea drepturilor cuvenite beneficiarilor de pensii aflați în evidența în scopul recuperării și virării către creditorii pensionarilor a sumelor ce li se cuvin, în condiţiile Codului de procedură civilă şi a Codului fiscal.

În realizarea acestui scop după primirea, înregistrarea şi verificarea condiţiilor de formă şi fond a titlurilor executorii,  se calculează şi eşalonează ratele lunare  în funcţie de cuantumul sumelor ce urmează a fi recuperate şi lunar suma reţinută din pensia debitorului se virează în conturile menţionate de creditori în titlurile executorii. Această activitate este urmărită permanent prin scadenţare,  evidenţă şi controlul lunar al soldurilor”, se arată în raportul prezentat astăzi de directorul instituției, Adrian Juravle.

Potrivit aceluiași raport, ”în cursul anului 2018 au fost înființate un număr de 1.182 popriri, la finele anului existând în evidențele instituției noastre un număr de 2.482 titluri executorii în baza cărora au fost înființate reţineri din drepturile de pensii”. (Ana-Maria BOICU)