25 de ani de la ratificarea Manifestului UNESCO pentru biblioteci publice

0
-Publicitate-

În urmă cu 25 de ani, UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), în deplin acord cu principiile IFLA ((Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci şi Bibliotecari) lansa Manifestul pentru bibliotecile publice.

Considerând biblioteca publică drept „forță vie pentru educație, cultură și informare, agent esențial în încurajarea păcii și bunăstării spirituale”, UNESCO structurează Manifestul pentru bibliotecile publice astfel: definirea bibliotecii publice, misiunea bibliotecii publice, finanţare, legislaţie şi reţele, operare şi management şi punerea în practică a manifestului, propunând şi ratificând 12 misiuni cheie ale bibliotecii publice, care să aibă ca preocupare permanentă serviciile de informare, alfabetizare, educație și culturale. Iată misiunile pe care UNESCO-IFLA le-au propus ca pe un veritabil program strategic al bibliotecilor publice:

    * crearea și întărirea deprinderilor de lectură la copii începând de la vârste fragede,
    * susținerea educației individuale și autodidacte dar și a celei instituționale la toate nivelurile,

    * oferirea de posibilități pentru dezvoltarea creativității personale,

    *stimularea imaginației și creativității copiilor și a tinerilor,
    * promovarea conștientizării moștenirii culturale, a aprecierii artei , realizărilor științifice și inovațiilor,
    * oferirea posibilității de accesare și exprimare culturală a tuturor artelor dramatice
    * încurajarea dialogurilor inter-culturale și susținerea diversității culturale,
    * susținerea tradiției orale,
    * asigurarea accesului cetățenilor la toate tipurile de informație comunitară,
    * oferirea de servicii informaționale adecvate firmelor, asociațiilor și grupurilor locale,
    * facilitarea deprinderii abilităților informaționale și de operare a calculatorului,
    * susținerea și participarea la activități și programe de alfabetizare pentru toate vârstele  și chiar inițierea lor dacă este necesar

Cu prilejul celor 25 de ani de la ratificarea manifestului UNESCO pentru bibliotecile publice, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi filiala ANBPR Vrancea  transmit   un mesaj de salut şi felicitare conducerii IFLA pentru „tot ceea ce faceţi şi susţineţi în numele profesiei noastre, pentru ca bibliotecile să fie un partener sigur şi puternic în dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezintă.”  Mesajul va fi însoţit de  semne de carte dedicate Anului cărţii în România, lucrate manual  de doamnele bibliotecare Dana Atanasiu, Adriana Bran, Alina Chiriac, Liliana Cristea, Roxana Făcăoaru, Florentina Mihalache, Mihaela Onu, membre ale Filialei ANBPR Vrancea.

Iniţiatorii mesajului, Oana-Raluca Boiandirectorul Bibliotecii Judeţene Vrancea şi Cristina Maria Olarupreşedintele Filialei Vrancea a ANBPR şi bibl.dr. Teodora Fântînaru, iniţiatoarea proiectului, transmit cu acest prilej cele mai calde felicitări tuturor bibliotecarilor din judeţul Vrancea, din ţara noastră şi de oriunde, pentru munca şi dedicarea lor continuă, exprimându-şi convingerea că: „prin solidaritate culturală şi prin asumarea  valorilor comunitare şi universale atribuite Cărţii şi Bibliotecii, vom putea construi, printr-un continuu misionarism cultural, mai ales pentru generaţiile care vin, o lume mai adaptată realităţilor, mai sigură informaţional, o lume mai bună!”.

UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru EducațieȘtiință și Cultură) – instituţie a ONU care stimulează colaborarea culturală şi ştiinţifică dintre state. Fondată la 16 noiembrie 1945 UNESCO  își are sediul la Paris, are 195 de state membre și 9 state asociate. România este membră UNESCO din 27 iulie 1956.

IFLA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci şi Bibliotecari) este o organizaţie internaţională independentă, neguvernamentală, non-profit, cu sediul la Haga, care are ca scop apărarea intereselor bibliotecilor în întreaga lume, promovarea celor mai înalte standarde privind serviciile de bibliotecă, în condiţii de egalitate a accesului la educaţie, cultură, servicii pentru toţi membrii comunităţii, ai societăţii în general. A fost fondată în anul 1927 la Edinburgh şi are în prezent 140 de ţări membre. 

-Publicitate-