Amenzi pentru societățile care nu asigură paza valorilor

0
8

În ultimele 30 de zile, polițiștii vrânceni au verificat aproximativ 200 de unități economice, acțiunile având drept scop prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni, în cuantum de 17000 lei.

În cadrul activităților, administratorii societăților economice au fost instruiți să își asigure unitățile la terminarea programului de lucru, să verifice funcționalitatea sistemelor de alarmă la efracție la parametri optimi, depozitarea numerarului să fie efectuat în seifuri iar transportul de numerar să se facă numai în condițiile expres prevăzute de lege.

Reamintim pe această cale că, în conformitate cu prevederile Legii 333/ 2003 și HG 301/2012 : regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure paza acestora, în baza analizei de risc la securitatea fizică.

Paza unităților comerciale, în conformitate cu prevederile legale, se asigură prin una din formele prevăzute de legislația în domeniu, respectiv:

– în mod obligatoriu prin : paza fizică umană( pază proprie sau prin societăți specializate) sau existența unui sistem de detecție antiefracție (acesta având rolul de a detecta sau sesiza pătrunderea neautorizată în spațiile protejate).

Recomandăm :

-existența unui subsistem de televiziune cu circuit închis care să permită observarea/recunoașterea/identificarea persoanelor (acesta având un rol atât preventiv cât și de vizualizare a furturilor înregistrate pe timpul orelor de program când subsistemul de detecție la efracție este dezactivat, cât și în afara orelor de program).

-conectarea sistemului de alarmă antiefracție la dispeceratele zonale de monitorizare din cadrul societăților specializate (acesta are rolul de a sesiza tentativele de fracție de la obiectiv în dispecerat, care vor putea fi comunicate echipajelor de intervenție).

Totodată, reamintim faptul că transporturile de valori monetare în cuantum de peste 10.000 de euro ori echivaletntul în lei a acestei sume, se efectuează în condiții speciale conform prevederilor planului de pază întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă, cu avizul poliției, acesta fiind obligatoriu.

Polițiștii vrânceni asigura administratorii de unități economice de întreaga disponibilitate față de problemele din domeniu și sunt deschiși colaborării pentru identificarea celor mai bune și eficiente soluții în vederea protejării patrimoniului și vieții persoanelor.