Autoritățile și instituțiile publice au acces la cazierul fiscal prin sistemul PatrimVen

0
31

Sistemul informatic PatrimVen furnizează autorităţilor şi instituţiilor publice şi cazierul fiscal. Celelalte care sunt deja disponibile sunt: conturi bancare; contribuţii de asigurări sociale; adeverinţe de venit (anual); informaţii despre veniturile lunare; informaţii despre veniturile anuale; bunuri:clădiri, terenuri, vehicule; certificat de atestare fiscală; date referitoare la situaţia fiscală; date referitoare la situaţia financiară; rapoarte de audit/informative.

Prin noul serviciu „Cazier Fiscal” pus la dipoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice sunt transmise informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.

”Utilizarea sistemului informatic PatrimVen de către autorităţi şi instituţii publice conduce la eficientizarea activităţilor instituţionale precum şi la îmbunătăţirea activităţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea documentelor/adeverinţelor de venit necesare şi depunerea lor la Primăria de domiciliu/ unităţi şcolare sau alte instituţii, după caz”, arată reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea.

Accesul la aceste servicii se face numai după depunerea formularului protocolului de aderare (PASS) reglementat de Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu şi aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen.

Pentru înrolarea administratorilor de interoperativitate este necesară prezenţa acestora, o singură dată, la un ghişeu teritorial al ANAF pentru înregistrarea cu un minim de documente, respectiv cartea de identitate a persoanei în original, fişierul de export al certificatului digital calificat deţinut de persoană pe supot electronic, cererea de numire sau revocare administrator de interoperabilitate, pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea autortităţii/instituţiei publice semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al acesteia.