Avantajele depunerii prin Spațiul Privat Virtual a Notificării/Cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

0
19

Contribuabilii care doresc să beneficieze de facilităţile fiscale privind anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente datoriilor mai vechi de 31 decembrie 2018 pot depune Notificarea / Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Formularul D2 ”Notificare/ Cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii se găsește pe site-ul institutiei la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D2.html.

”Depunerea Notificării / Cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii  prin intermediul Spațiul Privat Virtual scuteşte contribuabilul de a se deplasa la sediul organului fiscal, întrucât acesta va formula răspuns şi-l va transmite contribuabilului, tot prin intermediul acestui serviciu”, precizează reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea într-un comunicat de presă.

De asemenea, tot prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sunt emise următoarele acte administrative fiscale şi procedurale: certificatul de atestare fiscală, procesul-verbal de punere de acord, decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, înștiinţarea de respingere a notificării, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, decizia de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de contribuabilii  interesaţi atât prin  intermediul CallCenter-ului, apelând numărul de telefon: 0314039160 sau prin intermediul platformei „Formular de contact” -secţiunea -Asistenţă în domeniul fiscal .