Cazierul fiscal poate fi obținut prin Spațiul Privat Virtual

0
37

Serviciul electronic  Spaţiul Privat Virtual oferă contribuabililor înrolați o nouă facilitate: posibilitatea de a solicita şi de a primi, on-line, cazierul fiscal. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certificatului şi menţionarea motivului  solicitării. Cazierul fiscal se va regăsi în Secţiunea „Mesaje”.

”Reamintim contribuabililor că serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu online permite obţinerea informaţiilor fiscale privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declarațiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele  comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu”, se arată într-un comunicat de presă al Agenției Naționale de Administrare