Ce avantaje au contribuabilii dacă depun notificarea în vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii

0
-Publicitate-

Într-un comunicat remis de Departamentul de comunicare al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, se arată avantajele depunerii Notificării în vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii. Deşi această acțiune este opţională, contribuabilii care notifică organul fiscal în vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, vor avea o serie de avantaje, anume: 

  • se verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată şi se îndrumă contribuabilul, după caz, pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative;
  • se clarifică eventualele neconcordanţele cu contribuabilul;
  • se efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale;
    • se eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală;
    • se emite decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;
  • nu se începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;
  • nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale disponibilă se depune indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificare prealabilă la organul fiscal. Organul fiscal va emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administrează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: să depună cererea de anulare până la data de 16 decembrie; la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării; să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale.

-Publicitate-