Ce riscați dacă încălcați legea la alegerile prezidențiale?

0
-Publicitate-

Aproape o mie de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor asigura buna desfășurare a alegerilor prezidențiale. 556 de polițiști, 224 de jandarmi, 169 de reprezentanți ai I.S.U. Vrancea și 24 de lucrători din cadrul altor structuri M.A.I. vor fi angrenați în  misiunile de protecție a locurilor de depozitare și de transport a documentelor și materialelor electorale, în protecția secțiilor de votare, asigurarea ordinii publice, cercetarea incidentelor electorale, precum și în rezerve de intervenție. Obiectivele urmărite în cadrul acestei misiuni sunt protecția secţiilor de votare, menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prevenirea unor evenimente negative, precum şi aplicarea cu fermitate, corectitudine şi echidistanţă a prevederilor legale atunci când se constată încălcări ale legii. 

Infracțiunile electorale sunt prevăzute la articolele 385 – 393 din Codul Penal.

Astfel, potrivit articolului 385 (Împiedicarea exercitării drepturilor electorale):

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

De asemenea, art. 386 (Coruperea alegătorilor) prevede că:  

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Potrivit articolului 387 din Codul Penal (Frauda la vot) votarea de două sau mai multe ori, sau introducerea în urnă a mai multor buletine de vot, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 389: Violarea confidențialității votului

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amenda.

Art. 390: Nerespectarea regimului urnei de vot

(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 391: Falsificarea documentelor și evidențelor electorale

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.

În Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României sunt prevăzute contravențiile ce pot fi săvârșite în legătură cu organizarea și desfășurarea alegerilor Președintelui României. Printre acestea se numără următoarele fapte:

  1. a) înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau listele electorale suplimentare a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
  2. g) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31 alin. (3);
  1. i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
  2. j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare;
  3. l) afişarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite;
  4. o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia;
  5. t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat;
  6. z) nerespectarea dispoziţiilor art. 41 privind afişajul electoral;

   

-Publicitate-