CJ susține în continuare că terenul stației de transfer de la Vidra este al primăriei. Șeful obștii cere demisa primarului, viceprimarului și a doi directori din Consiliul Județean

0
26

Consiliul Județean Vrancea susține în continuare că la această dată UAT Vidra este proprietarul terenului pe care a fost construită stația de transfer a deșeurilor, întrucât reprezentanții Obștii Vidra nu s-ar fi prezentat cu documentele de proprietate.

”În luna iulie 2019, Obștea Vidra ne-a solicitat să dispunem măsurile legale în vederea desființării/demolării Stației de transfer deșeuri Vidra, amplasată pe teritoriul administrativ al U.A.T. comuna Vidra, județul Vracea, motivând respectiva solicitare cu o hotărâre judecătorească al cărei obiect îl constituie anularea unei convenții de schimb încheiată cu UAT Vidra vizând  terenul pe care este amplasată Stația de transfer.

Precizăm că  hotărârea judecătorească invocată dispune anularea convenției și repunerea părților în situația anterioară, adică UAT Vidra e proprietarul terenului, potrivit HG 908/2002, anexa 59, așa cum motivează și OCPI în adresa nr. 67/07.01.2019, anexată prezentei.

Recent am fost informati că în alt dosar, având ca părți Obștea Vidra și UAT comuna Vidra, s-a pronunțat o hotărâre judecătorescă prin care s-a dispus radierea mențiunii de publicitate imobiliară referitoare la terenul pe care este amplasată Stația de transfer a deșeurilor Vidra.

Față de aceste aspecte, am solicitat Obștii Vidra să ne prezinte documentele care atestă dreptul de proprietate asupra terenului în cauza, solicitare la care Obștea Vidra nu a răspuns până în prezent.

Prin răspunsul oficial, OCPI Vrancea ne-a comunicat că în baza electronică a titlurilor de proprietate nu a fost identificat ca fiind eliberat niciun titlu de proprietate pe respectivul amplasament, iar in baza de date grafica a fost identificată cartea funciară nr. 50065, având ca proprietar tabular Comuna Vidra – domeniul public.

Având în vedere aceste aspecte, considerăm ca actul normativ de atestare a domeniului public al UAT Vidra și actul administrativ de preluare în administrare a terenului pe care este amplasată Stația de transfer Vidra a intrat în circuitul civil, nu a fost revocat prin nicio hotărâre judecătorească și își produce în continuare efectele, motiv pentru care solicitarea Obștii Vidra de desființare/demolare a Stației de transfer a deșeurilor Vidra este complet lipsită de fundament juridic.

 În aceste condiții, facem precizarea că în acest moment nu există niciun impediment legal pentru finalizarea cu succes a proiectului ,,Fazarea Sistemului de management integrat al deșeurilor in Judetul Vrancea””, se arată într-un comunicat de presă al CJ Vrancea.

Președintele obștii acuză nereguli grave

Pe de altă parte, Bogdan Marica, președintele Obștii Vidra, susține că informațiile prezentate de Consiliul județean nu sunt adevărate și acuză reprezentanții autorităților din Vidra că au mințit la OCPI și au spus că terenul pentru stația de transfer face parte din domeniul public și nu că a fost luat de la obște.

”Având în vedere acţiunile şi faptele care au stat la baza intabulării ilegale a dreptului de proprietate în favoarea Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Vidra, a terenului în suprafaţă de 3000 mp, situată în Tarlaua 151, parcela 9057% şi parcela 9068%, ca fiind proprietate publică, în baza căreia a fost emisă cartea funciară nr.50065/11.11.2009, ulterior fiind folosită pentru asigurarea eligibilităţii proiectului privind construirea staţiei de transfer deşeuri Vidra, în acest sens fiind asumată o declaraţie mincinoasă data în faţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea că terenul este proprietate publică fiind prezentată ca act de proprietate doveditor Hotărârea de Guvern nr.663/06.09.2003 şi nu CONVENŢIA încheiată la data de 29.10.2009;

 Având în vedere faptul că instanţele de judecată au decis că suprafaţa de 3000 mp, situată în Tarlaua 151, parcela 9057% şi parcela 9068%, intabulată în cartea funciară nr.50065 a UAT Comuna Vidra şi pe care se află construită Staţia de transfer a deşeurilor Vidra, este proprietatea Obştii de moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman, conform procesului verbal de punere în posesie din 16.05.2005 emis în favoarea obştei;

Având în vedere articolele de presă apărute în mediile de comunicare prin care sunt semnalate probleme grave care pot avea consecinţe asupra proiectului privind construirea Staţiei de transfer a deşeurilor Vidra, parte componentă a Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Vrancea,

 În calitate de preşedinte al Obştii de moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman, în calitate de cetăţean al comunei Vidra şi al judeţului Vrancea, solicit pe aceasta cale demisia domnului Silviu Pintilie din funcţia de primar al Comunei Vidra, a domnului Micu Nică din funcţia de viceprimar al Comunei Vidra, a doamnei Camelia Măţău din functia de şefă a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea, demisia domnului Romeo Iordache din funcţia de director al direcţiei Tehnice CJ.Vrancea”, spune Bogdan Marica, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președintele obștii din Vidra mai cere parchetelor de pe lângă Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani, DNA, Departamentul pentru lupta antifraudă, Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare să reanalizeze dosarele și sesizările clasate, ca urmare a noilor informații apărute.