Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” derulează proiectul ”Educație pentru mediu – Viață pentru om”

0
-Publicitate-

În săptămâna 11 – 17 noiembrie au început activitățile din cadrul proiectului ”Educație pentru mediu – Viață pentru om”, coordonat de profesorii Maricica Năstase și Ștefan Chipăilă. Proiectul se va derula pe parcursul anului școlar în curs, în cooperare cu Cristinel Constandache, directorul ICAS Vrancea.

Proiectul a pornit de la un motto inspirațional aparținând lui J. R. Openheimer: „Dacă omul pierde grădinile, pădurile și cărările, se va pierde pe sine însuși.” Scopul proiectului este promovarea şi valorificarea experienţei cadrelor didactice pentru dezvoltarea interesului elevilor cu privire la protejarea mediului, implicarea în activităţi extracurriculare, în proiecte, parteneriate educaţionale legate de educaţia pentru mediu.

Obiectivele vizează formarea unor comportamente şi atitudini pentru educarea tinerilor ca cetăţeni responsabili, capabili să ia decizii în ceea ce priveşte protecţia mediului; realizarea unui schimb de experienţă între actorii implicaţi în acest demers educativ, stimularea comunicării şi colaborării; asigurarea diseminării eficiente a exemplelor de bună practică.

Proiectul are două secțiuni destinate elevilor colegiului: una teoretică, denumită “Sesiune de comunicări științifice și referate” și una practică, “Plantarea de arbuști de alun în curtea scolii”.

Organizatorii speră astfel să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a elevilor și profesorilor Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” a schimbărilor dramatice care afectează în prezent planeta noastră.

“Dintre toate vieţuitoarele ce trăiesc pe Terra, omul este cel care, exploatând bogăţiile naturale de care este înconjurat, exercită o influenţă negativă asupra planetei. Nevoile omului cresc, resursele naturale scad şi mediul se degradează pe zi ce trece. Un factor esenţial al ocrotirii naturii şi vieţii pe Pământ îl reprezintă educarea tinerelor generaţii pentru protejarea mediului, aceasta presupunând însuşirea unor comportamente etice în raporturile lor cu mediul, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în ceea ce priveşte luarea sau aplicarea unor măsuri ce influenţează sănătatea mediului”, au precizat organizatorii.

-Publicitate-