Consiliul Județean se întrunește în ședință ordinară. Pe ordinea  de zi află aprobarea documentației pentru modernizarea imobilului ”Casa Duiliu Zamfirescu” din Vârteșcoiu

0
-Publicitate-

Consiliul Județean Vrancea se întrunește în ședință ordinară, marți. Printre proiecte se află aprobarea documentației pentru consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului ”Casa Duiliu Zamfirescu”, din Vârteșcoiu. De asemenea, vor fi aprobate și prețurile medii ale produselor agricole pentru calcularea veniturilor din arendă.

CJ Vrancea vrea să dea în administrare comunei Măicănești o porțiune din DJ 204B, pentru o perioadă de doi ani.

Consilierii județeni vor vota și organigramele, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru mai multe instituții: Centrul Cultural, Muzeul Vrancei, Biblioteca Județeană, Direcția Copilului,  Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea”.

Ordinea de zi a ședinței CJ Vrancea:

 1. „ Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a veniturilor din arenda exprimată în natură şi a prețului mediu/tonă masă verde pentru anul 2024”
 2. „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4”
 1. „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA IMOBILULUI ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Județul Vrancea Cod LMI VN-II-B-21191”
 1. „ Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport declarat câștigător în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 15.06.2023, pentru grupa de trasee aferente lotului nr.17 din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2023-2029”
 1. „ Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204B de la km 1+570 la km 2+700, pe o perioada de 24 luni”
 1. „ Neexercitatea dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului monument istoric Casa Huianu, cod LMI VN – II – m- B- 06410, situat in Municipiul Focsani, str. Comisia Centrala nr.11”
 1. „ Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural Vrancea”
 1. „ Modificarea organigramei societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.”
 1. „ Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcționare pentru Muzeul Vrancei”
 1. “Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”
 1. „ Aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea”
 1. „ Stabilirea organigramei, statului de functii, numarul de personal si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea”
 1. „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

-Publicitate-