Consiliul Județean Vrancea a construit stația de transfer pentru deșeuri de la Vidra pe un teren obținut ilegal

0
-Publicitate-

Consiliul Județean Vrancea a fost somat să demoleze stația de transfer pentru deșeuri menajare de la Vidra de către Obștea de moșneni în devălmășie a satelor Vidra, Scafari și Căliman, după ce obștea a demonstrat în instanță că terenul îi aparține și a fost predat ilegal de către Primăria Vidra Consiliului Județean pentru a fi folosit în proiectul Vrancea Curată.

”Obştea de moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman, prin preşedinte – Marica Bogdan a notificat Consiliul Județean Vrancea să dispună măsurile ce se impun pentru demolarea staţiei de transfer deșeuri menajere Vidra şi aducerea terenului la starea iniţială”, a anunțat președinte Bogdan Marica, președintele obștii, pe pagina sa de Facebook.

Proiectul Vrancea Curată este acum pus în pericol de o problemă veche de câțiva ani de la Vidra, care a fost confirmată de instanță. Oricum, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor nu a fost pus în funcție nici până la finalul anului 2019, așa cum anunța Marian Oprișan la începutul anului trecut și nu se știe când va fi finalizat. Situația contrastează cu declarațiile reprezentanților CJ, care de fiecare dată când au ocazia se laudă cu stadiul de 95% la care ar fi ajuns investiția.

Proiectul Vrancea Curată a fost început în 2009 și ar fi trebuit terminat de mai mulți ani. Acesta are o valoare de peste 33 milioane de euro și a inclus construcția mai multor stații de transfer, printre care și cea de la Vidra.

Nereguli în lanț la terenul dat CJ

Problema de la Vidra datează din anul 2009, atunci când Primăria Vidra a dat Consiliului Județean o suprafață de 3000 mp pentru stația de transfer. Terenul a fost obținut de la obște, printr-o convenție, la schimb cu o altă suprafață, de 7000 mp. 

După ce conducerea obștii a fost preluată de Bogdan Marica, acesta a început demersurile pentru a demonstra că terenul nu a ajuns legal la CJ. Un motiv a fost acela că reprezentanții obștii care au semnat convenția prin care au făcut schimbul de terenuri cu Primăria Vidra nu aveau calitatea necesară pentru a încheia înțelegerea. Un alt motiv invocat a fost că suprafața de 7000 mp dată la schimb de Primăria Vidra nu exista în realitate. 

Convenția prin care Primăria Vidra a obținut terenul a fost anulată

Instanțele de judecată au dat dreptate Obștii Obștea de moșneni în devălmășie a satelor Vidra, Scafari și Căliman. Într-unul din procese, conducerea obștii a cerut anularea convenției prin care Primăria Vidra a primit terenul de 3000 mp, pentru că nu s-a făcut cu aprobarea Adunării Generale a Obștii. Pe 19 aprilie 2019, Judecătoria Focșani a respins acțiunea, însă Curtea de Apel Galați a decis strămutarea procesului la începutul anului 2018. Cum s-a ajuns pe teritoriu ”străin”, soarta procesului s-a schimbat.

”Prin decizia civilă nr.294/02.04.2018, Tribunalul Brăila a admis apelul formulat de Obştea de moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman, sens în care a schimbat în tot sentinţa Judecătoriei Focşani şi în rejudecare a admis acţiunea, a constatat nulitatea absolută a convenţiei intervenită între Obşte şi UAT – Comuna Vidra, a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii convenţiei şi a obligat UAT – Comuna Vidra şi UAT – Judeţul Vrancea la plata cheltuielilor de judecată.

Prin decizia civila nr.349/R/19.06.2019, Curtea de Apel Galaţi a respins ca nefondate recursurile formulate de Unitatea Administrativ Teritorială Vidra şi Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Vrancea împotriva deciziei civile nr.294/02.04.2018 a Tribunalului Brăila”, a arătat Bogdan Marica.

UAT Vidra a rămas fără dreptul de proprietate asupra terenului

Printr-o altă acțiune în instanță, obștea a cerut anularea dreptului de proprietate al UAT Vidra asupra terenului pe care este construită stația de transfer a deșeurilor de la Vidra. Ultima sentință a fost pronunțată în decembrie anul trecut.

”Şi în această cauză a fost formulată cerere de strămutare a dosarului, cererea fiind admisă de către Curtea de Apel Galaţi care a dispus strămutarea dosarului nr.13148/231/2016 de la Judecătoria Focşani la Judecătoria Făurei, judeţul Brăila.

Prin sentinţa civilă nr.386/25.04.2019, Judecătoria Făurei a admis plângerea formulată de Obştea de moșneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman împotriva încheierii de respingere a reexaminării nr. 50112/23.08.2016 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Focşani privind şi pe UAT Comuna Vidra, şi, în consecinţă a anulat încheierea de reexaminare nr. 50112/23.08.2016 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Focşani şi a dispus radierea din cartea funciară nr.50065 a UAT Comuna Vidra a dreptului de proprietate al UAT Comuna Vidra pentru suprafața de 3000 mp, situată în Tarlaua 151, parcela 9057% şi parcela 9068%, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 873/23.12.2019, Tribunalul Brăila a respins ca nefondat apelul formulat de Unitatea Administrativ Teritorială Vidra împotriva sentinţei civile nr.386/25.04.2019 a Judecătoria Făurei.

În concluzie, instanţele de judecată au decis că suprafaţa de 3000 mp, situată în Tarlaua 151, parcela 9057% şi parcela 9068%, intabulată în mod ilegal în cartea funciară nr.50065 a UAT Comuna Vidra şi pe care se află construită Staţia de transfer a deşeurilor Vidra este proprietatea Obştii de moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman”, a arătat Bogdan Marica, președintele obștii.

Plângerile pentru nereguli au rămas fără urmări

Dacă Obștea de moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman a avut câștig pe toate planurile în ceea ce privește dreptul asupra terenului, în privința răspunderii penale nu s-a întâmplat nimic, deși au fost depuse sesizări la parchetele de pe lângă Judecătoria Focșani și Tribunalul Vrancea, DNA, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Ministerul Fondurilor Europene.

”În urma verificărilor efectuate, instituţiile sus menţionate, în mod bizar, au clasat sesizările formulate întrucât faptele pentru care s-au efectuat cercetări nu sunt prevăzute de legea penală, nu au fost savârşite cu vinovăţia prevazută de lege, iar Ministerului Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură Mare a considerat ca fiind îndeplinite cerinţele de eligibilitate pentru construirea Staţiei de transfer a deşeurilor Vidra, prevăzute de Ghidul solicitantului pentru Axa 2 – POS Mediu”, a mai arătat Bogdan Marica, președintele obștii.

.

-Publicitate-