Formular nou pentru Declaraţia Unică

0
14

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a fost adoptat un nou formular 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care  va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2021.

Modificările față de vechiul formular sunt, în principal, următoarele:

introducerea la Capitolul I a două secțiuni distincte, secțiunile 5 și 6, pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr.132/2020;

 introducerea la Secțiunea 4 de la Capitolul I a rândurilor necesare pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.153/2020 referitoare la deductibilitatea costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale din impozitul anual pe venit;

eliminarea rubricilor referitoare la veniturile din închiriere în scop turistic din capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”;

 actualizarea secțiunii 7 “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă” de la Capitolul I din formular.

Modificările în ceea ce privește contribuțiile sociale,  se referă în principal la recalcularea acestora în cursul anului fiscal, astfel:

pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate a fost eliminată recalcularea contribuției pentru persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfăşoare activitate şi/sau să realizeze venituri din cele prevăzute la art.155 lit. b)- h) și pentru persoanele care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie (cu excepția persoanelor fizice care optează pentru plata contribuției potrivit art.180 din Codul fiscal);

Pentru contribuţia de asigurări sociale a fost eliminată recalcularea în cazul persoanelor fizice care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie.

Declarația se depune:

până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;

până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

”În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice, Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți”, arată reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea într-un comunicat de presă.

Formularul este disponibil  gratuit pe site-ul ANAF secţiunea Asistenţă contribuabili –Declararea obligaţiilor fiscale – Toate, formularele cu explicaţii. Acesta poate fi accesat AICI