Inspecții generale la Liceul din Vidra

0
-Publicitate-

Inspectorii de la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ) sunt prezenți săptămâna aceasta la Liceul din Vidra pentru a evalua calitatea actului educațional și nu numai. Inspecțiile generale, așa numitele RODIȘ-uri verifică absolut toate aspectele dintr-o şcoală, atât pe cele educaționale cât și pe cele administrative.

Echipa de la IȘJ este coordonată de profesoara Mihaela Fiștoc. Din brigadă mai fac parte inspectorii Eleonora Dărmănescu, Mihaela Simion, Cristina Enoiu, Cornelia Neacșu, Adriana Bratu, Afrodita Morunglav. Echipa este completată de profesoarele Gabriela Gherman, care va asista la orele de matematică și Tamara Mocanca la limba și literatura română. Potrivit informațiilor furnizate de profesorul Aurel Șelaru, inspector școlar adjunct, echipei de inspectori li se vor alătura Georgeta Ilie, contabil șef al IȘJ care va verifica situația execuției bugetare și în premieră pentru un astfel de tip de inspecție va fi prezent în școala inspectată și profesorul Mihail Fâsan, inspector pentru managementul resurselor umane.

Conform metodologiei de aplicare a Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Inspecţiei Şcolare (RODIS), inspectorii care merg în școală se vor pronunța în legătură cu aspectele ce țin de nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi, modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor, calitatea activităţii personalului didactic, calitatea managementului şcolar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele, calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi cel local sunt puse în practică, relaţiile şcolii cu părinţii, relaţiile şcolii cu comunitatea locală, respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor, atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala.

Inspectorii vor realiza: analiza documentelor unităţii şcolare, observarea activităţilor desfăşurate la clasă, discuţii cu părinţii, personalul şcolii şi elevii. Sursele pe care le vor consulta inspectorii şi care trebuie să le stea la dispoziţie sunt: rezultatele la examene şi teste, caietele de teme şi de notiţe ale elevilor, lucrări ale elevilor, rezultatele la concursuri şi activităţi extracurriculare, date colectate prin observarea lecţiilor, inspectorii putând intra oricând la ore și participa la lecții, în funcție de specializările fiecăruia în parte. În timpul inspecţiei sau în săptămâna următoare, inspectorul coordonator va furniza un raport verbal directorului, şefilor de catedre, membrilor consiliului de administraţie şi profesorilor inspectaţi. Raportul scris va fi prezentat unităţii şcolare în circa trei-patru săptămâni şi va conţine un rezumat de două pagini. Rezumatul va fi trimis unităţii şcolare, părinţilor şi membrilor consiliului de administraţie.

Potrivit Metodologiei RODIȘ, scopul inspecției școlare generale îl constituie evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție; îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației; consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități. (Ana-Maria BOICU)

-Publicitate-