Mai multe măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite intră în vigoare sâmbătă

0
-Publicitate-

Începând de sâmbătă, 11 noiembrie, intră în vigoare mai multe măsuri pentru combaterea activităților economice ilicite. Acestea stabilesc, printre altele, că pentru toate bunurile utilizate în activități economice sunt necesare documente, precum și amenzi mari pentru cei care nu respectă prevederile Legii 296/2923.

                Definirea expresiilor activitate economică şi activitate economică ilicită care au următoarele  semnificații:

  1. a) activitate economică – activitatea cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, având ca rezultat obținerea de venituri;
  2. b) activitate economică ilicită – activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.

                Măsurile nu sunt aplicabile activităților economice care se circumscriu bunurilor şi  domeniilor care fac obiectul unor reglementări speciale şi  care sunt sancţionate de aceste reglementări speciale.

                Sunt interzise efectuarea de activități economice de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi  efectuarea de activități economice în perioada în care acestea sunt suspendate .

                Este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializării.

                Prin documente de proveniență se înţelege, după caz, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.

                În cazul transportului internațional rutier de marfă, documentul care însoțește transportul este documentul definit la art.3, pct. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi  completările ulterioare.

                Sunt asimilate bunurilor pentru care este necesară prezentarea documentelor legale de provenienţă  numerarul şi  substitutele de numerar. În cazul operatorilor economici care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, verificarea numerarului şi a substitutelor de numerar existente la locul desfășurării activități economice se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

                Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor privind efectuarea de activități economice de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi  efectuarea de activități economice în perioada în care acestea sunt suspendate  şi se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

                Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția prevăzută mai sus, precum şi  sumele de bani şi  bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.

                Constituie contravenţie , dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiţii  încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor privind efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoţite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării şi  se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice.

                 Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția prevăzută mai sus, se indisponibilizează, în vederea confiscării.

”În situaţia în care, într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni pentru săvârșirea contravenției privind desfăşurarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării, contravenientul săvârșește o nouă contravenţie pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă de la 4.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 60.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice, precum şi sancţiunea complementară constând în suspendarea activității acestuia, care constă în transport, depozitare și/sau comercializare, după caz, pentru o perioadă de până la 15 de zile.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor  contravenționale se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi  Autorității Vamale Române, precum şi de către persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea .

Baza legală: Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung  publicată  în  Monitorul Oficial al României  nr.  977/27.10.2023

-Publicitate-