MEN așteaptă sugestii pentru stabilirea Metodologiei privind dezvoltarea CDȘ

0
-Publicitate-

”În vederea consultării publice, în condițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educației Naționale publică, atașat, proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor.

Documentul a fost elaborat în cadrul subactivității A1.2 a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” de un grup de lucru compus din experți în curriculum din Institutul de Științe ale Educației (ISE) și din Ministerul Educației Naționale (MEN). Precizăm, în context, că unul dintre obiectivele proiectului CRED îl constituie elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de metodologie supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail contact@educred.ro, până în data de 12 noiembrie, inclusiv. 

Comunicat MEN

Proiectul aflat în dezbatere publică poate fi consultat AICI:

https://www.edu.ro/sites/default/files/CRED_A1.2._proiect_Metodologie%20CDS_consultare%20publica.pdf

-Publicitate-