Modificări ale subvențiilor APIA anunțate de Ministerul Agriculturii

0
-Publicitate-

Ministerul Agriculturii anunță, printr-un proiect de Ordin publicat pe pagina sa oficială, schimbări la câteva dintre schemele de plată APIA de care beneficiază fermierii români. Este modificat Ordinul subvențiilor, Ordinul 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi în agricultură. Una dintre modificări este excluderea suprafețelor de pășuni de la plata ajutorului național tranzitoriu.

Potrivit proiectului de Ordin,se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 1, decuplat de producţie, în cuantum fix pe hectar, fermierilor din sectorul vegetal, care îndeplinesc prevederile capitolului II şi condiţiile prevăzute la art. 33 şi care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industrial(floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.” (art.34)

În forma veche a acestui articol  se preciza că ANT se plătește pentru soia convențională. Din noua formulare a fost scos cuvântul „convențional”.

După articolul 34 s-a introdus un nou articol, art. 34(1), care exclude suprafețele de teren arabil cultivate cu iarbă sau alte plante furajere erbacee de la plata ajutorului național tranzitoriu. Aceste suprafețe de teren arabil sunt considerate pășuni:

Suprafețele de teren arabil consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate, care nu au fost arate și nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de 5 ani sau mai mult se încadrează în prevederile art. 2, alin. (1) lit. h) din ordonanţă și nu sunt eligibile la ANT 1.

Art.2, alin.1, litera h, la care se face referire, este din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere:
h) pajişti permanente înseamnă păşuni permanente şi fâneţe permanente care reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante.

Potrivit aceluiași articol nou introdus în Ordinul subvențiilor, APIA înștiințează solicitanții la momentul depunerii cererii unice de plată asupra prevederilor precum și asupra posibilității schimbării categoriei de folosință a terenului sau a practicării rotației culturilor și verifică înființarea culturilor în arabil sau menținerea pajiștii permanente.

Proiectul de Ordin este în consultare publică pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii.

-Publicitate-