Monumentul funerar Maior Gh. Pastia a fost inclus pe harta Patrimoniului Cultural

0
36

Joi, în Cimitirul Sudic din Focșani a avut loc ceremonia dezvelirii plăcii ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia”, monument istoric cu o mare  semnificație memorial-simbolică pentru municipiul Focșani.

Ceremonia – la care au participat: primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, directorul Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia”, directorul Ateneului Popular ”Maior Gh. Pastia”, părintele protoiereu Aurel Boțan și directorul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, Traian Negulescu – a marcat clasarea ca monument istoric în luna octombrie 2019 a ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia” și a avut loc la împlinirea a 106 ani de la inaugurarea Teatrului Comunal ”Maior Gh. Pastia”.

În 2014, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a inițiat demersurile în vedera clasării ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia” când a solicitat autorității locale preluarea în proprietate publică a monumentului, fapt care, la acea dată, nu a fost posibil din considerente juridice și administrative.

În luna septembrie 2017, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a declanșat procedura de clasare a monumentului istoric, ca urmare a cercetărilor realizate de către experții noștri. În luna mai 2018 ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” a intrat în proprietatea publică a Municipiului Focșani prin hotărârea Consiliului Local, iar în luna noiembrie 2018, prin grija Primăriei Municipiului Focșani, a fost întocmită documentația de clasare de către un expert atestat de Ministerul Culturii, documentație care a primit avizul favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 Iași în luna decembrie 2018. În luna iunie 2019, Secțiunea de Evidență a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice a avizat favorabil clasarea în grupa valorică B a ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia”, iar în luna octombrie 2019 ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” a fost clasat prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 3028/09.10.2019 și înscris în Lista Monumentelor Istorice (LMI), cod LMI VN-IV-m-B-21172.

”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” marchează locul de veci al maiorului Gheorghe Pastia (1847-1929), ctitorul ”Teatrului Municipal” și al ”Ateneului Popular” din Focșani. Mormântul a aparținut Mariei Botescu, mătușa maiorului Gheorghe Pastia, care a fost înmormântat aici prin voința sa testamentară: ”Doresc ca executorii testamentari să facă toate cheltuielile necesare pentru înmormântarea mea la Cimitirul „Sfântul Gheorghe” din Focșani în cavoul mătușei mele Maria Botescu, născută Pastia, și din banii ce se va găsi în casă să se facă la timp un monument funerar, care se va așeza deasupra cavoului”. Aici se găsesc înmormântați verii lui Gheorghe Pastia: Mihail și George Botescu, eroi ai Războiului de Independență.

”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” a fost realizat în anii 1910 și 1929-1942 de către meșterii pietrari greci Nicolas P. Renieris și Nicolae Colios și se înscrie în liniile arhitecturii eclectice, de factură academică. Soclul din marmură alb-gri se remarcă printr-o profilatură clasicizantă proporționată și prin calitatea execuției ornamentelor de la baza coloanelor. Partea superioară, mai elaborată, reunește coloanele, frontonul, pinaclu și reprezentarea antropomorfă în chip de înger.

Clasarea în luna octombrie 2019 a ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia” reprezintă un moment istoric pentru comunitatea din municipiul Focșani, dar și pentru activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea. Aceasta reprezintă cea de-a doua clasare a unui bun cultural imobil realizată la inițiativa Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, alături de clasarea în luna noiembrie 2014 a “Bisericii din lemn Sf. Treime a Schitului Buluc” din Jariștea, cod LMI VN-II-m-B-21099. (Sursa: Comunicat de presă Direcția pentru Cultură Vrancea)