Penitenciarul Focșani și-a prezentat bilanțul pe anul 2019

0
-Publicitate-

Joi, directorul Penitenciarului Focşani, comisar şef de poliție penitenciară Adrian IACOB a prezentat raportul privind activitatea desfăşurată de personalul Penitenciarului Focşani în anul 2019. La eveniment, alături de personalul penitenciarului, au participat reprezentanți ai autorităților publice și structurilor de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum şi directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Materialul de bilanț prezentat de directorul Penitenciarului Focşani a evidenţiat activitatea desfăşurată de personalul unităţii, vizând, în primul rând, îndeplinirea obiectivelor strategice propuse, dar şi contribuţia adusă la apărarea ordinii publice, siguranţei comunităţii şi reinserției sociale a persoanelor private de libertate.
Privită în ansamblu, activitatea în cadrul Penitenciarului Focşani s-a desfăşurat în bune condiţii, cu respectarea normelor legale în vigoare, fără sincope sau evenimente negative majore şi cu realizări importante. În anul 2020, vor continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos, respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate. Raportul de activitate al Penitenciarului Focșani pentru anul 2019 poate fi consultat pe site-ul unității: http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-

focșani/informatii-de-interes-public

 

 

-Publicitate-