Prioritate pentru profesorii pe post la concursul de titularizare din 2020

0
114

 Cadrele didactice care vor susține concursul național de titularizare în anul 2020 și în anul școlar 2019-2020 ocupă un post pe perioadă determinată au prioritate în obținerea postului cu câteva condiții cumulative. Postul trebuie să aibă viabilitate mai mare de 4 ani certificată de consiliul de Administrație al unității de învățământ, candidatul trebuie să obțină minim nota șapte la ambele probe, altfel spus să întrunească toate condițiile de titularizare prevăzute în lege.

Trebuie știut că În situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține media de repartizare minimum 7 (șapte), calculată conform prevederilor alin. (8), dar obține cel puțin media de repartizare minimum 5 (cinci), calculată conform prevederilor alin. (9), rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.(14) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pierde această calitate în situația în care obține o notă mai mică de 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului național, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare”, se arată în Metodologie.

Cei care nu au au finalizat modulul psihopedagogic nu se pot înscrie la concurs.

Potrivit metodologiei – cadru privind mișcarea personalului didactic în anul școlar 2020-2021, cadrele didactice care ocupă deja un post de suplinitor în sistem sau absolvenții care vor să ajungă la catedră vor susține concursul național de titularizare în învățământ pe 15 iulie. Calendarul mișcării personalului didactic în anul școlar 2020-2021 prevede că aspiranții la titlul  de cadru didactic trebuie să își depună dosarul de înscriere în perioada 11-15 mai, urmând ca în zilele de 18 și 19 mai să se facă validarea fișelor de înscriere prin semnătură. În intervalul 25 mai-30 iunie, candidații la concurs vor susține probele practice, inspecțiile la clasă.

Pentru a putea participa la proba scrisă a concursului, candidații trebuie să obțină minim nota cinci, iar pentru a se putea titulariza în sistem, au nevoie de minim nota 7, la ambele probe.  Rezultatele se vor afișa pe 21 iulie. Contestații pot fi depuse pe 21 și 22 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 iulie. Pe 30 iulie va avea loc ședința de repartizare pe post, în cazul posturilor titularizabile.