Proiectul de consolidare, restaurare și punere în valoare a fostului Tribunal a fost terminat

0
-Publicitate-

Consiliul Județean Vrancea a finalizat proiectul ”Consolidare, restaurare și punere în valoare Muzeul Vrancea clădirea Tribunalului Județean”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020 Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Contractul de finanţare a fost încheiat în data de 04.09.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea, în vederea valorificarii patrimoniului cultural local și a identității culturale prin transformarea acestui imobil în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean și redarea acesteia către publicul vizitator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea;

Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat în vederea transformării acestuia în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean;

Includerea patrimoniului consolidat și restaurat în circuitul turistic;

Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat;

Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.

Rezultatele proiectului

Consolidarea și reabilitarea clădirii de patrimoniu și redarea ei în circuitul turistic precum și creșterea cu 100% a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.       

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă, persoane juridice, atât din județul Vrancea cât și din alte zone ale țării care vor fi interesați de serviciile oferite de muzeu.

Durata proiectului este de 87 luni începând 4 septembrie 2017.

Valoarea totală a proiectului a fost de 34 814 018,21 lei (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de   21 363 316,92 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 20 936 050,58 lei lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 18 158 819,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2 777 231,20 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de de 427 266,34 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 13 450 701,29 lei. 

-Publicitate-