S-a schimbat plafonul venitului net pentru acordarea ajutoarelor de încălzire

0
-Publicitate-

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru luna noiembrie 2019, termenul de depunere a solicitărilor este  20 noiembrie inclusiv.

Termenele lunare de depunere a solicitărilor noi de ajutor de încălzire sunt până pe data de 20 a fiecărei luni pentru a putea fi luați în evidență cu luna respectivă.

Ajutorul pentru incălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece, iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioadă sezonului rece.

 Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de incălzire: 
– cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței (formulare tip); 

-copii ale actelor doveditoare.

De ajutorul de încălzire nu vor beneficia persoanele care dețin o a doua locuință, terenuri mai mari de 2000 metri pătrați, autoturism mai nou de 10 ani, autoutilitare, tractor, combină, moară, sau gater, precum și cei care dețin un depozit bancar mai mare de 3000 de lei.

-Publicitate-