Solicitările pentru facilități fiscale pot fi depuse până la 16 decembrie 2019

0
-Publicitate-

Contribuabilii vor putea solicita facilitățile fiscale reglementate în Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 până la data 16 decembrie 2019. Notificarea privind intenția de accesare a facilității fiscale și cererea de acordare a facilității fiscale se pot depune la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire  sau transmisă prin intermediul  serviciului  ”Spațiul privat virtual”.

”Debitorii care pot solicita anularea accesoriilor sunt persoanele juridice, persoanele fizice sau entităţi fară personalitate juridică care, la 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de ANAF mai mici de un milion lei. De asemenea beneficiază de aceste facilități fiscale persoanele fizice sau entităţile fără personalitate juridică, unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale restante administrate de ANAF înregistrat la 31 decembrie 2018 inclusiv”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. 

În această categorie sunt incluși și debitorii declarați insolvabili, persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau răspunderea potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ori potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii.

De asemenea, sunt incluși debitorii aflați în procedura insolvenței, ori aflați în dizolvare, debitorii care la 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrează doar obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la 8 august 2019 și debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de impunere.

Organul fiscal va emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

  1. a) să depună cererea de anulare până la data de 16 decembrie 2019 (cererea trebuie depusă indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificare prealabilă);
  2. b) la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării;
  3. c) să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale.
-Publicitate-