Sumele aflate în casierie nu pot depăși 50.000 de lei la finalul zilei

0
20

Ordonanţa de Urgenţă nr. 98/2023 a abrogat multe din modificările introduse prin articolul LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023.

A fost stabilit plafonul de 1.000 de lei pentru plățile din avansuri spre decontare, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele juridice şi persoanele fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

”Atenţie ! Sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Prin excepție se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioada de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora”, se precizează într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea.