Terenuri și alte bunuri vândute la licitație de Finanțe

0
-Publicitate-

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea organizează, pe 9 noiembrie 2023, o  licitaţie publică pentru vânzarea unor bunuri mobile şi imobile proprietatea debitorilor care nu şi-au obligaţiile fiscale datorate.

Pe lista licitației, care va avea loc la sediul din Focşani, B-dul Independenţei nr. 24, se află bunuri mobile cu preţ de pornire redus cu până la 50% şi bunuri imobile cum ar fi terenuri: intravilan, extravilan şi arabil situate în zona montană a judeţului, dar şi Focşani.

Lista cu bunurile scoase la licitaţie şi preţurile de pornire a licitaţiei poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală –Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi –Valorificarea prin licitaţie a bunurilor sechestrate ,  la adresa:

https://static.anaf.ro/static/2/Galati/20231030150818_anun-internet-09-11-2023-nou.pdf

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor depune la sediul A.J.F.P. Vrancea, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, respectiv 8 noiembrie 2023, documentele prevăzute la art. 250 alin (7) din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

”Relaţii suplimentare cu privire la bunurile scoase la licitaţie pot fi obţinute atât la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea cât şi telefonic la numărul 0237/236600 interior 167 sau 168.

Dacă există doi sau mai mulţi ofertanţi pentru acelaşi bun, licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise.

După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării”, se arată într-un comunicat de presă al AJFP Vrancea.

-Publicitate-