Termeni și Condiții – Actualitatea Vrânceană

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomanda citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.

Site-urile www.actualitateavranceana.ro sunt în administrarea CITU WEB CONSULTING SRL.
Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-urile numite generic în continuare Actualitatea Vrânceana.
Accesul și utilizarea site-urilor se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii din ediţia on-line a cotidianului Actualitatea Vrânceana . Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
Pentru a obţine acces la site, şi deci la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin el, trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesă servicii Internet, plătind orice taxa asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiză această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.
Actualitatea Vrânceana nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul „utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce va accesă acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Actualitatea Vrânceana oferă acces liber la site-urile www.actualitateavranceana.ro şi va autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existenţe pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informaţiile existenţe pe acest site este deţinut de Actualitatea Vrânceana. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris.
Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt în administrarea Actualitatea Vrânceana sau a clienţilor săi.
Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se intamplă fără acordul scris explicit al Actualitatea Vrânceana, nu ne asumăm responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Actualitatea Vrânceana şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de Actualitatea Vrânceana prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia romanească sau internatională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau pennala pentru astfel de acţiuni.
Actualitatea Vrânceana îşi rezervă dreptul de a impiedică prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovadă că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securitătii acestuia sau încercarea de a atacă sau discredita Actualitatea Vrânceana sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.
Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competentă instanţelor de drept din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existențe pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a actionă în acest scop;
– încercarea de a scană, sondă sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Actualitatea Vrânceana sau accesarea oricăror servere sau servicii care nu sunt publice, fără autorizație;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Actualitatea Vrânceana prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după șine răspunderea civilă sau penală. Actualitatea Vrânceana va investiga faptele care implică asemenea incălcări, cooperând cu autoritătile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de incălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
Actualitatea Vrânceana își rezervă dreptul de a modifică sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
Actualitatea Vrânceana nu este răspunzător fată de utilizator, orice tertă persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
Actualitatea Vrânceana poate schimbă în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Actualitatea Vrânceana se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
Utilizatorul este singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.
Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul Actualitatea Vrânceana sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Actualitatea Vrânceana, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresă redacție@actualitateavranceana.ro .
Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Actualitatea Vrânceana își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.
Actualitatea Vrânceana nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităti sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau.

6. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE
Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului Actualitatea Vrânceana pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii Legea 677/2001.
Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le inregistrează să între în bază de date Actualitatea Vrânceana şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii , concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăsurate în viitor de către Actualitatea Vrânceana şi de partenerii săi agreaţi.
După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidentialitătii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.actualitateavranceana.ro sau www.actualitateavranceana.ro , condiţionate de logare.
Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, Actualitatea Vrânceana nu îşi asumă nici o responsabilitate fată de consectintele care pot apărea.
La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la redacţie@actualitateavranceana.ro , Actualitatea Vrânceana se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, steargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
Actualitatea Vrânceana nu răspunde de atacurile având că scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
Actualitatea Vrânceana nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresă sau orice alte date personale, din proprie initiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Actualitatea Vrânceana.
Politică site-ului Actualitatea Vrânceana este de a nu acceptă sau de a nu luă în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, Actualitatea Vrânceana îşi rezervă dreptul de a consideră aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin în administrarea Actualitatea Vrânceana, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop, fără fără obligaţia de a acordă compensantii pentru utilizarea lor.
Pe site-ul Actualitatea Vrânceana pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor , inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se sub controlul Actualitatea orice publicare unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
Termenii condiţiile de utilizare menţionate se aplică pentru buletinul de ştiri transmis zilnic via email.
Actualitatea îşi dreptul de , revizui, aceste reguli orice moment. Orice modificare fi efectiv vigoare din momentul postării ei pe site.

Citește mai mult despre Politica de Confidențialitate