Publicitate

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul judetean Vrancea informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2020, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și ecocondiționalitate din cererea unică de plată.

Astfel, eșantionul de control extras din baza de date APIA conține un număr total de 1.132 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, după cum urmează:

  • pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 232 fermieri;
  • pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 900 fermieri;
  • pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic –77 fermieri.

Suprafaţa totală controlată este de 30.646,17 ha, respectiv:

  • pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 8.828,07 ha;
  • pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 21.818,10 ha.

În conformitate cu Ordinului nr.175/23.06.2020, pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.66/2020 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are obligația ca în perioada 1 iulie – 15 octombrie 2020 să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent al unor obligații/cerințe specifice se va efectua, după caz, în iarna sau primăvara anului următor.

”APIA-Vrancea efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse în luna iunie 2020, aferente serviciilor prestate în luna mai 2020. Suma autorizata la plata este de 36.728,09 lei, se acorda de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor,cu modificarile si completarile ulterioare”, transmite Dorina Ștefan, director executiv APIA Vrancea.

Publicitate