25 mai, termenul limită pentru depunerea formularului 230

0
-Publicitate-

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi entităţilor nonprofit/unităţi de cult că termenul limită pentru depunerea formularului 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ este 25 mai 2023, inclusiv.

Formularul 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ se depune:

            – direct la registratura organului fiscal (în raza căruia îşi are contribuabilul domiciliul);

            – prin poştă cu confirmare de primire;

            – prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, secţiunea Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF accesând linkul:https://formularespv-pf.anaf.ro; (instrucțiunile de înrolare în SPV sunt afișate aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/SPV/persoane_fizice.htm)

            – la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară;

            – prin portalul e-guvernare.

Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite la organul fiscal competent, doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, formularul „Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230“. În această situaţie, cererile 230 în format hârtie se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.

Formularul 230 pdf. inteligent poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro accesând linkul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/D230_v1.0.6_20012023.pdf

-Publicitate-