Campania de depunere fără penalități a cererilor unice de plată aferentă anului 2020 s-a încheiat. În perioada 2 martie – 15 iunie  au fost depuse un număr de 20945 cereri unice de plată pentru o suprafață de 162.114,56  hectare. Faţă de anul anterior numărul cererilor a scăzut cu 512 cereri, în timp ce suprafaţa agricolă a crescut cu 923,93 ha, ceea ce înseamnă că a avut loc o comasare a suprafețelor.

Derulată în condițiile atipice impuse de răspândirea pe teritoriul României a epidemiei de coronavirus, Campania 2020 de primire a cererilor unice de plată a debutat la data de 2 martie, iar în intervalul 6 aprilie 2020 – 15 iunie 2020 s-a desfășurat exclusiv în mediul online, pentru a proteja sănătatea salariaților APIA și a beneficiarilor deopotrivă.

Campania de primire a cererilor unice de plată va continua încă 25 de zile, după data de 15 iunie 2020, dar cu aplicarea de penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere din fondurile pe care fermierii ar trebui să le primească.

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

”Încă o dată APIA a demonstrat că este o instituție modernă, adaptată noilor tehnologii și că profesionalismul, forța și unitatea echipei sunt cheia succesului, chiar si în circumstanțe fără precedent, fiind capabilă să se adapteze unor dificultăți administrative excepționale, iar fermierii români au demonstrat că sunt conectați la tehnologia actuală, care reprezintă viitorul unei agriculturi moderne. Felicitări echipa APIA, felicitări dragi fermieri, felicitări primăriilor implicate in acordarea la timp a documentelor solicitate de către instituția noastră”, a transmis directorul executiv al APIA Vrancea, Dorina Ștefan.