-Publicitate-

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte operatorilor economici, care utilizează aparate de marcat electronice fiscale (AMEF), că începând cu data de 31 martie 2021 a fost implementat sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Termenele limită de conectare pentru aparatele de marcat sunt următoarele:

30 iunie 2021 pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili

30 noiembrie 2021, pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii

”Conectarea AMEF la sistemul informatic al MF-ANAF va presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.

În vederea evitării supraaglomerării distribuitorilor autorizaţi/unităţilor acreditate/tehnicienilor de service în proximitatea termenelor limită,  încurajăm  operatorii economici să dispună măsurile ce se impun pentru finalizarea cu succes a demersurilor de conectare a aparatelor de marcat, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea.

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declaraţiei prevăzute în Anexa 2 la OpANAF nr. 435/2021.

Declarația (F4110) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Servicii online – Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Operatorii economici care depun  această declarație își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, cu respectarea prevederilor OpANAF  nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a)b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, către ANAF.

Pentru informaţii privind procedura de conectare a AMEF la sistemul informatic al MF-ANAF se poate consulta Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF, disponibil pe site-ul  www.anaf.ro, în secțiunea Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale.

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1)  lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare”, se mai arată în comunicatul Finanțelor.

-Publicitate-

Adaugă anunț Gratuit


Florăria Focșani