În acest an, prețurile medii pentru pentru stabilirea venitului annual din cedarea folosinței bunurilor în situația în care arenda se exprimă în natură sunt de 0,65 lei/kg de grâu și 0,60 lei/kg de porumb. Prețurile au fost aprobate la finalul anului trecut de Consiliul Județean, în urma propunerii făcute de Direcția Agricolă.

”Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, calculat prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40% aplicate asupra venitului brut. Impozitul este final şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut”, se arată într-un comunicat de presă al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați.