Contribuabilii vrânceni și-au plătit de bună voie obligațiile la Finanțe

0
15

În primele 8 luni ale anului 2023, la nivelul judeţului Vrancea veniturile realizate la bugetul general consolidat prin plată voluntară sunt de peste 95%.

”Mai sunt şi cazuri în care debitorii nu au înţeles să-şi plătească de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, drept pentru care pentru stingerea acestora, organele fiscale au procedat la acţiuni de executare silită în conformitate cu prevederile Codului de Procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea.

Astfel, în perioada ianuarie –august 2023, administraţia, în vederea colectării veniturilor bugetare şi recuperării arieratelor a întreprins următoarele măsuri:

comunicarea unui număr de 29.644 somaţii de plată în sumă de 137,47 milioane lei;

 înfiinţarea  unui număr de 10.327 popriri conturi bancare în valoare de 108,54 milioane lei şi a  6.634 popriri terţi în valoare de 52,13 milioane lei;

instituirea unui număr de 272 sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile pentru o valoare a creanţelor în sumă de 14,15 milioane lei;

Ca urmare a măsurilor de executarea silită în perioada ianuarie –august 2023 a fost încasată,  suma de 77,45 milioanei lei.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că prin achitarea obligaţiilor fiscale la termenul de plată se evită:

                calcularea de obligaţii fiscale accesorii suplimentare (dobânzi şi penalităţi de întârziere);

                începerea procedurii de executare silită şi/sau transformarea măsurilor asiguratorii în măsuri executorii;

                 alte demersuri prevăzute de lege.

Totodată contribuabilii care se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești  pot accesa  eşalonările la plată prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.