-Publicitate-

Calculul obligator fiscale, în cazul indemnizației lunare acordată profesioniștilor  potrivit OUG 30/2020 (cu excepția celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005), avocaților şi persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor de impozit (10%), contribuției de asigurări sociale (CAS25%) şi contribuției de asigurări sociale de sănătate  (CASS -10%), asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plați si inspecție socială județene.

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adică prevederile referitoare la stabilirea impozitului pentru veniturile din salarii obținute din afara funcției de bază.

 ”Obligațiile fiscale menționate se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit şi  contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice si se plătesc de către persoanele fizice beneficiare până la data de 15 martie 2021”, precizează Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea.

 În cazul indemnizației de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, precum si al celei acordată sportivilor, calculul, reținerea si plata impozitului pe venit (10%), a contribuției de asigurări sociale (25%) si a contribuției de asigurări sociale de sănătate(10%) se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plați şi inspecție socială județene.

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adică prevederile referitoare la stabilirea impozitului pentru veniturile din salarii obținute din afara funcției de bază.

Obligațiile fiscale se declară de către plătitorii veniturilor prin D112, până pe 25 a lunii următoare celei în care se încasează de la Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială.

-Publicitate-

Adaugă anunț Gratuit


Florăria Focșani