-Publicitate-

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Vrancea  le aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.  4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile au fost aduse modificări şi completări la OMFP nr. 1802/2014, după cum urmează: 

                completarea prevederilor referitoare la Contabilitatea terților:

–              dacă un client plăteşte o sumă înainte ca entitatea să transfere acestuia un bun sau un serviciu, în momentul încasării entitatea înregistrează o datorie faţă de client. În acest caz, datoria faţă de client reprezintă obligaţia entităţii de a transfera clientului bunurile sau serviciile pentru care a încasat suma respectivă. Sumele încasate se înregistrează ca o datorie faţă de client (contul 419 «Clienţi – creditori»). Entitatea scoate din evidenţă acea datorie şi recunoaşte venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective şi, prin urmare, îşi îndeplineşte obligaţia contractuală.

                Se introduce prevederea conform căreia o entitate poate percepe uneori un avans nerambursabil de la client, la începutul contractului sau aproape de această dată (de exemplu, comisioanele de activare din contractele de telecomunicaţii, comisioanele de constituire din anumite contracte de servicii şi onorariile iniţiale din unele contracte de furnizare). În această situaţie entitatea trebuie să stabilească dacă avansul încasat se referă la prestarea unui serviciu într-o perioadă viitoare.

Dacă avansul încasat reprezintă o plată în avans efectuată de un client pentru servicii care urmează să fie prestate într-o perioadă viitoare, suma corespunzătoare se evidenţiază în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunoscută la venituri atunci când vor fi prestate serviciile respective.

 În cazul în care avansul nu se referă la servicii viitoare, suma încasată de la client se recunoaşte pe seama veniturilor perioadei.

                Se introduc prevederi referitoare la înregistrarea dividendelor interimare:

–              Entităţile care primesc dividende în condiţiile pct. 4231 evidenţiază sumele corespunzătoare acestora pe seama datoriilor (articol contabil 461 «Debitori diverşi»/analitic distinct = 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende»).

Regularizarea sumelor se efectuează pe seama dividendelor cuvenite în baza situaţiilor financiare anuale aprobate, conform legii, ale entităţii care a optat să efectueze repartizări interimare de dividende (articole contabile 461 «Debitori diverşi» = 761 «Venituri din imobilizări financiare» şi 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» = 461 «Debitori diverşi»/analitic distinct).

                Se stabilesc criterii care să ateste faptul că o entitate acționează în nume propriu.

                Se introduce o nouă subsecțiune:4.17.11:”Cesionare prin contract de licență a proprietății intelectuale.”

                Se completează Planul de conturi cu conturile: 467, 6053, 6058, 694, 794 precum şi grupa 79. Contul 605 se va intitula ”Cheltuieli privind utilitățile”.

”Prevederile menţionate se  aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2022. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile menţionate începând  cu primele situaţii financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.

Prin excepţie prevederile referitoare la întreruperea capitalizării costurilor îndatorării, se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2022, dacă efectul modificării politicii contabile se poate stabili până la data la care respectivele situaţii financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. În caz contrar, prevederile respective se aplică costurilor îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2023”, se precizează într-un comunicat de presă al AJFP Vrancea.

-Publicitate-

Adaugă anunț Gratuit


Florăria Focșani