Noutăţi legislative privind utilizarea caselor de marcat

0
58

Guvernul a aprobat serie de noutăți legislative în ceea ce privește utilizarea caselor de marcat, prin OUG nr. 69/2024, pentru modificarea OUG 28/1999, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea aduce la cunoștința operatorilor economici principalele schimbări apărute.

  • bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conţină, pe lângă elementele definite la art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, şi următoarele elemente: unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, precum şi numărul de identificare al bonului;
  • data şi ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal se tipăresc pe bonul fiscal şi sub formă de cod QR;
  • raportul fiscal de închidere zilnică emis de AMEF trebuie să conţină, pe lângă datele definite la art. 4 alin. (6) din O.U.G. nr. 28/1999, şi următoarele date:

– numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului,

– valoarea totală a acestora,

– total taxă pe valoarea adăugată aferentă,

– identificatorul jurnalului electronic,

– numărul şi valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum şi sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat;

  • sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziţia operatorului AMEF la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă şi, de asemenea, în soldul de la sfârşitul zilei de lucru;
  • constituie contravenţie emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la art. 10 lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999, sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (21) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.