Până pe 15 decembrie se pot depune cereri de acordare a eșalonărilor la plată în formă simplificată

0
8

Contribuabilii care confruntă cu dificultăți financiare și care au obligații de plată a căror scandență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență pot depune cereri de eșalonare plată. Persoanele fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

  1. a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
  2. b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  3. c) să nu fie în procedura falimentului;
  4. d) să nu fie în dizolvare;
  5. e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  6. f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Modelul cererii de eșalonare la plată poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Modalităţile de depunere a cererii sunt următoarele:

la registratura organului fiscal;

prin poştă cu confirmare de primire;

prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual”

”Cererea de eșalonare la plată va fi soluţionată de organul fiscal în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.  La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor”, se precizează într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea.