-Publicitate-

 7.274 aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) au fost conectate la sistemul informatic al ANAF în Vrancea, a anunțat Administrat Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea.

”Încurajăm  operatorii economici care încă nu au conectat aparatele de marcat electronice fiscale (1.855 de AMEF la nivelul judeţului Vrancea) să dispună măsurile ce se impun pentru finalizarea cu succes a demersurilor de conectare cu scopul de a preveni sancţiunile contravenţionale aplicabile pentru neefectuarea acestui demers ”, atrag atenția reprezentanții AJFP Vrancea.

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1)  lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Obligația conectării la sistemul informatic al ANAF este instituită în sarcina operatorilor economici pentru toate AMEF pe care le dețin, inclusiv pentru cele neutilizate dar fiscalizate, cu excepția celor care sunt instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice.

Potrivit art.2 din OpANAF nr. 435/2021, ”obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale(AMEF)  în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF revine operatorilor economici prevăzuți la art.1 alin.(1) din OUG 28/1999, cu modificările ulterioare”, fără a se face distincție între AMEF utilizate și cele neutilizate.

Singura excepție  reglementată este în cazul operatorilor economici care utilizează AMEF instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice care au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa 2 la OpANAF 435/2021. Declarația (F4110) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Servicii online – Descărcare Declarații şi se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În ceea ce privește procedura de transmitere a datelor fiscale, în situația în care există AMEF neutilizate , utilizatorii au obligația de a informa organul fiscal prin completarea și transmiterea „Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate „”-F4109 (potrivit art.3 alin.(1) din Anexa la OpANAF nr. 627/2018) . 

-Publicitate-

Adaugă anunț Gratuit


Florăria Focșani