Publicitate

41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat se va acorda începând cu 1 iunie 2020 din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

”De această prevedere, vor beneficia angajatorii ai căror salariați s-au încadrat la prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în perioada stării de urgenţă sau alertă dar și angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgenţă sau alertă”, informează Instituția Prefectului.

Solicitare se va face numai pentru persoanele care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă.

Perioada și suma decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj :

  • decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare pe o perioadă de trei luni .

Angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun prin intermediul platformei aici.gov.ro următoarele documente :

o cerere semnată și datată de reprezentantul legal

o declarație pe propria răspundere

o lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal

Publicitate