Vladimir Păun, primar pentru comuna Răcoasa: „Fundamentul tuturor acțiunilor este respectul față de oameni și față de nevoile lor”

0
98

La Răcoasa, administrația locală PSD reprezentată de primarul Vladimir Păun este una de succes ca urmare a unui management performat al resurselor financiare alocate. Aflat în fața celui de-al patrulea mandat, Vladimir Păun a avut și are ca principală strategie dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale. „Cei mai importanți sunt cetățenii, problemele lor și de aceea am încercat constant să eficientizez activitatea în primărie și să asigur un trai mai bun cetățenilor comunei Răcoasa prin: dezvoltarea comunei, cu accent pe îmbunătățirea infrastructurii școlare, atragerea de fonduri nerambursabile, repararea și întreținerea drumurilor, eficientizarea serviciilor aparatului primăriei, organizarea de manifestări culturale„, a afirmat Vladimir Păun. Despre primarul comunei Răcoasa, președintele PSD Vrancea spune că și-a dovedit implicarea și experiența căpătată în anii de mandat de până acum. ”Asta înseamnă administrație PSD: implicare, profesionalism și dedicare pentru interesele comunității. Primarul localității Răcoasa știu că, de fiecare dată când a avut nevoie de al meu sprijin instituțional, l-a solicitat punctual”, a explicat Nicușor Halici, președintele PSD și candidat la președinția Consiliului Județean Vrancea.

Administrația PSD s-a remarcat prin interes și dedicare față de bunăstarea comunității noastre, mai spune edilul în funcție. Fiecare investiție a urmărit împlinirea nevoilor prioritare ale locuitorilor, cât și perspectivele de dezvoltare pe termen lung. ”Împreună am demonstrat că se poate! Progresele semnificative pe care le-am realizat în ceea ce privește dezvoltarea comunei noastre dragi în ultima perioadă arată că, atunci când există o administrație responsabilă, lucrurile se pot schimba în bine. Prin eforturile noastre neobosite și prin colaborarea strânsă cu diferite organizații și instituții, am reușit să demarăm și să finalizăm numeroase proiecte importante care au deschis drumul comunității noastre spre modernizare și progres. De la îmbunătățirea infrastructurii rutiere și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, până la dotarea școlilor noastre cu mobilier nou și echipamente digitale de ultimă generație, am făcut pași importanți pentru a asigura un trai de viață civilizat și un mediu mai sigur oamenilor din comuna noastră”, susține primarul PSD al comunei Răcoasa.

Investiții realizate și în curs de realizare

 1. Construire trotuare în satul Varnița, comuna Răcoasa, proiect finanțat prin A.F.I.R.- LEADER în valoare totală de aproximativ 800.000 RON, realizat 100%.
 2. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului (achiziția de vehicule nepoluante), proiect finanțat prin PNRR în valoare totală de 1.463.521 RON, se așteaptă livrarea produsului, estimată mai-iunie 2024.
 3. Dotare cu mobilier, material didactic și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Răcoasa, Județul Vrancea, proiect finanțat prin PNRR în valoare totală de 622.608 RON, se așteaptă livrarea mobilierului și a echipamentelor.
 4. Înființare Centru Cultural Multifuncțional Mărăști – („Școala Regina Maria” Mărăști), proiect ce urmează să fie depus pentru obținerea finanțării în cadrul P.O.R. Sud-Est.
 5. Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Verdea, proiect ce urmează să fie depus pentru obținerea finanțării în cadrul P.O.R. Sud-Est.
 6. Modernizare sistem alimentare cu apă Comuna Răcoasa, Județul Vrancea, proiect finanțat prin PNDL II, în valoare totală de aproximativ 1.100.000 RON, implementat în proporție de 90%.
 7. Modernizare drumuri comunale în Comuna Răcoasa, Județul Vrancea, proiect ce a obținut finanțare prin P.N.I „Anghel Saligny” în valoare totală de 12.500.000 lei, emis ordin de începere a lucrărilor cu data de 10 mai 2024.
 8. Înființare rețea de canalizare în Comuna Răcoasa, Județul Vrancea, proiect depus în cadrul PNI „Anghel Saligny” etapa a 2-a, în valoare totală de 21.400.000 lei, aprobată finanțare în valoare totală de 3.200.000 lei.
 9. Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comunele Soveja, Câmpuri, Răcoasa, Vizantea-Livezi, proiect depus în cadrul PNI „Anghel Saligny” – în evaluare.
 10. Amenajare incintă școală și construire bazin vidanjabil Răcoasa, proiect în valoare de 500.000 lei, fonduri buget local, realizat în proporție de 80%.
 11. Amenajare parcare incintă Școala Verdea, sat Verdea com. Răcoasa, proiect în valoare de 285.000 lei, fonduri buget local – executat 100%.
 12. Construire Sală de Sport în satul Răcoasa comuna Răcoasa, județul Vrancea, proiect depus pentru finanțare la C.N.I., aflat pe lista sinteză a companiei.
 13. Amenajare teren de fotbal Răcoasa, jud. Vrancea, proiect ce așteaptă deschiderea unei linii de finanțare pentru depunere în vederea obținerii fondurilor necesare.
 14. Realizare puțuri forate pentru suplimentarea surselor de apă în satele Varnița, Verdea, Mărăști și Răcoasa. În lunile mai-iunie 2024 se va realiza conectarea acestora la rețeaua de distribuție a sistemelor de apă din satele amintite, lucrare care va ajuta în perioada de secetă.
 15. Am realizat reabilitarea sediului Primăriei Comunei Răcoasa prin schimbarea învelitorii acoperișului deoarece existau infiltrații la interior, precum și igienizarea tuturor spațiilor care asigură funcționalitatea aparatului de specialitate al primarului. Totodată, am realizat rețeaua IT a primăriei prin dotarea cu echipamente noi, cablaj nou și securizarea acesteia cu echipamente specifice.
 16. Contract semnat pentru întocmirea de cărți funciare a două sectoare cadastrale, 17 și 41, care se va concretiza în întocmirea a aproximativ 1100 de cărți funciare. Valoarea contractului este de 160.000 RON.

Alături de administrația responsabilă și dedicată PSD, am reușit să punem lucrurile în mișcare și să valorificăm fiecare resursă în mod eficient, iar drumul schimbării în bine continuă. Pe 9 iunie, votăm responsabil, votăm continuarea modernizării!”, este mesajul primarului Vladimir-Sebastian Păun către locuitorii comunei Răcoasa.

 

Consilieri locali:

 1. Păun Vladimir-Sebastian
 2. ⁠Deaconu Viorel
 3. ⁠Blaga Vasile
 4. ⁠Diaconu Maricel
 5. ⁠Vlădoiu Ionel
 6. ⁠Burnichi Valeriu
 7. ⁠Dragu Neculaie
 8. ⁠Vulpoi Nică
 9. ⁠Roșu Ghiorghi
 10. ⁠Chelaru Costel
 11. ⁠Filimon Nela
 12. ⁠Iordache Florinel
 13. ⁠Crețu Liliana-Alina
 14. ⁠Nazare Neli-Mariana

(Realizat de SC Mab Cons Media SRL  la comanda PSD Vrancea. Cod mandatar financiar 21240002)