Campusul Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud va fi reabilitat cu bani europeni

0
7

Campusul Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud va fi reabilitat cu bani europeni. Primăria Adjud, în calitate de autoritate contractantă, a inițiat procedura de achiziție publică prin licitație a serviciilor de proiectare tehnică și execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a campusului din municipiu.

Finanțat cu fonduri europene – prin POR 2014 – 2020, axa 10.2 – valoarea estimată a contractului «Servicii de proiectare faza PT, PAC, PAD, POE, DE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, inclusiv montaj echipamente tehnico-funcționale aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul Tehnic 5Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea» este de 9.326.594 lei fără TVA (echivalentul a cca. 1.900.000 euro fără TVA). Întreaga documentație aferentă anunțului de licitație poate fi descărcată de pe siteul SEAP, număr anunț SCN1081087/18.02.2020. Termenul limită de depunere a ofertelor este 23 februarie 2021”, precizează un comunicat al Primăriei Municipiului Adjud.

Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii școlare de învățământ tehnologic și profesional din municipiul Adjud și vizează următoarele lucrări: reabilitarea termică, energetică, schimbarea acoperișului, echiparea funcțională cu panouri solare și dotarea corespunzătoare a spațiilor de învățământ conform destinațiilor (săli de clasă/cabinete/laboratoare) – Corp C1/Clădire spații învățământ; consolidarea structurii, reabilitarea acoperișului și a finisajelor, reabilitarea termică și energetică, echiparea funcțională cu panouri solare și dotarea camerelor de cazare cu mobilier – Corp C2/Spații de cazare; consolidarea structurii, reabilitarea acoperișului și a finisajelor, reabilitarea termică și energetică, echiparea funcțională cu panouri solare, dotarea spațiilor de învățământ (ateliere) conform destinațiilor și dotarea camerelor de cazare cu mobilier – Corp C5/Clădire spații de cazare (se modifică destinația actuală în spații mixte); execuție infrastructură, structură, închideri și finisaje, instalații termice, electrice și sanitare – Corp C8/Clădire nouă/Sală de sport: desființarea clădirii „Magazie”.

Termenul de finalizare a lucrărilor este 30 octombrie 2022. Documentația de solicitare a finanțării proiectului a fost depusă de către administrația locală la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice în anul 2018. Contractul de finanțare a fost semnat în 30 octombrie 2020.