Cheltuielile societăţilor cu testele COVID 19 pentru angajaţii proprii, deductibile fiscal

0
8

Contravaloarea testelor medicale efectuate pentru diagnosticarea infecției Covid-19 pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării şi prevenirii răspândirii coronavirului Sars-Cov-2 se încadrează în prevederile art. 25 alin.(2) din Codul fiscal şi sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit.

La stabilirea regimului fiscal aplicabil contravalorii testelor Covid suportate de angajator pentru angajații săi, este necesară analizarea de către angajator a scopului pentru care au fost făcute testele, respectiv pentru asigurarea masurilor specifice care au ca obiect protejarea sănătății angajaților şi desfășurarea activității în condiții de securitate şi sănătate în muncă.

Astfel, pentru implementarea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirul Sars-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiții de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau alertă, potrivit legii, angajatorul poate elabora şi aplica propriile proceduri privind supravegherea sănătăţii angajaților, respectiv efectuarea testelor Corvid 19.

In acest context, pentru aplicarea unui tratament fiscal unitar, din punct de vedere al impozitului pe venit şi al contribuțiilor sociale obligatorii, în toate situațiile în care testarea este efectuată pentru protejarea sănătăţii angajaților şi desfășurarea activității în condiții de securitate şi sănătate în muncă, sunt aplicabile prevederile art. 76 alin’.(4) lit. f), art. 142 lit. e), art. 157 alin.(2) si art. 2204 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru testarea efectuată în alte scopuri decât cele care vizează protejarea sănătăţii angajaților şi desfășurarea activității în condiții de securitate si sănătate în munca, sunt aplicabile prevederile art. 76 alin.(3) lit. b), art. 137 alin.(1) lit. a), art. 155 alin.(1) lit. a) si art. 2202 alin.(1) din Codul fiscal.

Prin O.U.G nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene a fost reglementat, în mod expres , regimul fiscal aplicabil contravalorii cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției Covid-19, din inițiativa acestora, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor cu scopul prevenirii răspândirii acestui virus şi pentru desfășurarea activității la locul de munca în condiții de securitate şi sănătate în muncă, precum şi încadrarea în categoria cheltuielilor deductibile a contravalorii acestor teste medicale în cazul persoanelor fizice pentru care venitul net anual se determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Astfel, au fost completate prevederile Codului fiscal cu reglementari privind introducerea în categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor neimpozabile si care nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor sociale, a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției Covid-19, din inițiativa acestora, pentru persoanele care realizează venituri din salarii si asimilate.

Precizam faptul că, decontarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției Covid-19 se efectuează în baza documentelor justificative prin care sunt identificate persoanele care beneficiază de testare, inclusiv în cazul în care sumele respective sunt plătite direct de angajat si decontate ulterior de angajator/plătitor.

SURSA: Comunicat de presă Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea