Conferința Științifică Internațională „Matematica Lumii Noi – STEAM, în context global”

0
106

Vineri, 24 mai 2024, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, a organizat ediția a III-a a Conferinței Științifice Internaționale „Matematica Lumii Noi – STEAM, în context global”. Evenimentul a reunit experți și pasionați de matematică, fizică și științe, care și-au împărtășit descoperirile, inovațiile și viziunea asupra educației.

 

Matematica – limbajul Universal al Științei

Conferința a subliniat importanța matematicii ca limbaj universal al științei. Matematica oferă unelte esențiale pentru a modela și înțelege fenomene naturale și sociale, de la ecuațiile care descriu mișcarea planetelor, până la algoritmii care stau la baza inteligenței artificiale. Știința, în diversele sale forme, ne provoacă să ne extindem limitele cunoașterii și să ne punem întrebări care depășesc ceea ce știm astăzi, cu scopul de a descoperi adevăruri fundamentale ce pot îmbunătăți viața. „Felicităm atât profesorii universitari, cât și profesorii din învățământul preuniversitar, pentru materialele prezentate care au fost de o înaltă calitate  teoretică și practică”, este mesajul Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Programul conferinței a inclus sesiuni de comunicări științifice susținute de cadre didactice din Republica Moldova și România.

Sesiune  de  Comunicări  Științifice  susținute  de  cadre  didactice  din Republica Moldova:

 1. Ion COJOCARU, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar cu articolul ,,EDUCAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR ÎN PROCESUL DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR ÎN MATEMATICA GIMNAZIALĂ”;
 2. Dorin AFANAS, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, șef Catedră Algebră, Geometrie și Didactica Matematicii cu articolul ,,IMPLEMENTAREA DRONELOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL ÎN CADRUL DISCIPLINEI MATEMATICA DIN PERSPECTIVA STEAM”;
 3. Igor POSTOLACHI, dr. conf. univ. UPS „Ion Creangă” din Chișinău, cu articolul ,,ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ MATEMATICĂ-FIZICĂ ÎN PREDAREA FIZICII”.
 4. Vitalie PUȚINTICĂ, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, prodecanul (locțiitor decan) Facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale cu articolul ,,REGRESIA ÎN STUDIEREA CORELAȚIEI DINTRE GREUTATEA ȘI ÎNĂLȚIMEA COPILULUI ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ”;
 5. Valeriu BORDAN, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, prorector, membru al Catedrei Algebră, Geometrie și Didactica Matematicii, cu articolul ,,DESPRE SOLUȚIILE UNOR ECUAȚII ÎN INELUL CLASELOR DE RESTURI MODULO n.”;
 6. Prof. Svetlana RAHIMOV, IP Gimnaziul ”Alexandru Lupașcu”, Volovița cu articolul ,,CONEXIUNI ITERDISCIPLINARE DINTRE MATEMATICĂ ȘI ALTE DISCIPLINI DIN ACEEAȘI ARIE CURIICULARĂ”

 

Sesiune de Comunicări Științifice – cadre didactice din România

 1. Daniela GAVRIL, prof. matematică, Liceul Teoretic Ioan Slavici, Panciu și mentor al echipei de robotică CyberLIS76 alături de cei 15 cyberliseeni, cu articolul ,, OCTOPUS PRIME”;
 2. Daniel GHERASIM, inspector școlar de informatică, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, cu articolul ,, O secundă din istoria omenirii- de la ENIAC la Inteligența Artificială”;
 3. Viorica DRĂCEA, prof. matematică Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focşani, cu articolul ,,MATEMATICA VIZUALĂ – ACOPERIRI ȘI PAVĂRI”;
 4. Alexandru TĂNASĂ, prof. matematică Școala Gimnazială Anghel Saligny

Focșani, cu articolul ,, CÂTEVA GRUPURI DE SIMETRIE FOLOSITE ÎN DESIGN”;

 1. Sebastian PÎSLARU, prof. matematică, Colegiul National ,,Emil Botta”, cu articolul ,, SCULPTÂND CILINDRI DIN SFERE: O PROVCARE STEAM CU MULTIPLE UNGHIURI”.

Conferința a constituit o platformă valoroasă pentru schimbul de idei și inovare, subliniind rolul esențial al matematicii și științei în educație și societate. Organizatorii și participanții au demonstrat un angajament profund față de promovarea cunoașterii și a descoperirilor științifice.