Consiliul Județean se întrunește în ședință ordinară pe 28 septembrie

0
-Publicitate-

Consiliul Județean Vrancea a fost convocat în ședință ordinară pe 28 septembrie, pentru a supune dezbaterii 20 de proiecte de hotărâri. Printre altele, pe ordinea de zi află actualizarea strategiei de dezvoltare a județului pentru perioada 2021 – 2027. De asemenea, consilierii județeni se vor pronunța cu privire la actualizarea devizelor generale și a indicatorilor tehnico – economici pentru mai multe investiții.

Alte două proiecte privesc derularea Programului pentru școli, cunoscut mai bine de sub denumirea de ”Laptele și cornul”.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean:

 1. ,,Modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea ”

 1. „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea ”

 1. ,,Darea în administrare Bibliotecii Județene ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vrancea”

  

 1. „Aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare între Județul Vrancea și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea înregistrat cu nr. 18404/22.08.2023 și 2160/24.08.2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 173 din 17 august 2023”

 1. „ Actualizarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

 1. „ Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate ”

 1. „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

 1. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectivul nr.2 intitulat ,, Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

 1. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru executarea dispozitivelor pentru preluarea, colectarea și deversarea apelor pluviale și accese în proprietăți pe DJ 205 L pe sectorul cuprins între intersecție DN2D – Podul din beton armat peste pârâul Putna, sat Coza, comuna Tulnici”

 1. „ Actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general ca urmare a finalizării lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci”

 1. „ Aprobare a documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare șanțuri betonate și accese proprietăți pe DJ 203H, intersecție DN2N – localitatea Biceștii de Jos – limita județ Buzău, comuna Dumitrești, județul Vrancea”

 1. „ Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea”

 1. „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, cod proiect 118520”

 1. „ Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Vrancea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în județul Vrancea, cu excepția UAT Cotești, în perioada 2023-2029”

 1. „ Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative, care însoţesc distribuţia produselor, implementate în cadrul Programului pentru şcoli al României, în judeţul Vrancea, pe parcursul a 4 ani școlari (cu excepția UAT Cotești)”

 1. „ Însușirea documentațiilor cadastrale aferente DJ 205 H”

 1. „ Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare şi extindere reţea de iluminat exterior şi prize în incinta Secţiei de Etnografie, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,CONSOLIDARE ŞI REABILITARE POD ZID/BETON ARMAT PE DJ 205D, PESTE PÂRÂUL CHIOSA LA PALTIN KM.20+105, CONFORM H.G. NR. 540/2000, RESPECTIV KM.19+200 CONFORM RIDICARE TOPOGRAFICĂ ACTUALIZATĂ, COMUNA PALTIN, JUDEŢUL VRANCEA”

 1. „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

 1. „ Aprobarea Devizului general integrat și a indicatorilor tehnico-economici, după încheierea contractelor de achiziţii publice, pentru obiectivele de investiție (un Centru de Zi şi patru Locuinţe Protejate) din comuna Măicăneşti, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, finanţate prin Programul de Interes Naţional (PIN 2008)”

-Publicitate-