Cupa ”Ziua Eroilor” la șah

0
-Publicitate-

În  fiecare  an  la  sfânta  sărbătoare  a  Înălţării  Domnului,  noi,  românii,  sărbătorim  şi  Ziua  Eroilor  pentru  comemorarea  tuturor  luptătorilor  români  căzuţi  în  toate  războaiele  de  apărare  a  patriei.  Cu ocazia  acestei  măreţe  zile,  Filiala  Vrancea  a  Asociaţiei  Naţionale  Cultul  Eroilor  „Regina  Maria“,  secţia  de şah  a  C.S.M.  Focşani  2007  şi  Şcoala  Gimnazială  „Anghel Saligny“,  în  colaborare  cu  Direcţia  Judeţeană  de Sport  Vrancea  au organizat  competiţia  de  şah  pentru  copii  şi  juniori  Cupa ”Ziua Eroilor”.

Sărbătorirea  acestei  zile  a  început  în  anul  2020.  În  urma  iniţiativei  şi  demersurilor  făcute  de  Sfântul  Sinod  al  Bisericii  Ortodoxe  Române  şi  de  Ministerul  Apărării  Naţionale,  a  fost  dat  Decretul  nr.  1913  din  4  mai  1920  prin  care  se  arăta  „Comemorarea  eroilor  căzuţi  în  răsboi  se  va  face, în  fiecare an,  în ziua  Înălţării  Domnului  nostru  Isus  Christos  din  luna  Maiu,  când  Floarea  este  mai  bogată.  Această  zi  se  decretează  ca  sărbătoare  naţonală  şi  va  fi  serbată  în  toate  comunele  ţărei  printr-un  parastas,  prin  procesiuni  şi  serbări  cu  caracter   naţional  şi  patriotic  după  un  program  stabilit  de  Societatea  Mormintele  eroilor  căzuţi în răsboi (azi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria),  şi  la  care  vor  lua  parte  toate  instituţiile  din  Stat  şi  particulari“.  A  fost  una  dintre  foarte  multele  împrejurări  din  istoria  României  când  colaborarea  Biserică-Şcoală-Armată  a  fost  utilă,  benefică  şi  exemplară.

Două  decenii  mai  târziu,  plecând  tot  de  la  buna  colaborare  Biserică/Armată,  decretul  a  fost  reconfirmat  prin  Decretul/Lege  nr.  2533  din  1  august  1940  când  patria  trecea  prin  momente  foarte  grele.  S-au  adăugat,  în  acest  ultim  decret,  câteva  elemente  dintre  care este  mai  important  de  reţinut  că  Ziua  Eroilor  „va  fi  sărbătorită  atât  în  tot  cuprinsul  ţării  cât  şi  în  străinătate…“  N-au  trecut  decât  29  de  zile  că  pe  30  august  1940,  prin  Dictatul  de  la  Viena,   partea  de  nord-est  a  Transilvaniei,  total  abuziv  şi  nelegitim  a  fost  oferită  Ungariei  hortiste,  devenind  în  mod  absurd  „străinătate“,  abia  acum  înţelegând  unii  de  ce  s-a  adăugat  „va  fi  sărbătorită  atât  în  tot  cuprinsul  ţării  cât  şi  în  străinătate“.

În  timpul  comunismului,  prin  Decretul  nr.  71/1948,  reconfirmat  prin  Decretul  nr.  117/1977  s-a  hotărât  ca  Ziua  Eroilor  să  fie  sărbătorită  la  9  mai  când  erau  sărbătorite  Ziua  Victoriei  şi  Ziua  Independenţei  de Stat  a  României,  făcându-se,  din  păcate,  să  dispară  orice  conotaţie  religioasă.  După  1989  s-a  făcut  reparaţia  cuvenită  şi  s-a  revenit  la  data  iniţială  a  comemorării  eroilor la Înălţare.

În  Vrancea  întotdeauna  acestei  zile  i  s-a  dat  importanţa  cuvenită.  Dar,  vizibil  pentru  toată  lumea,  după  începerea  războiului  din  Ucraina,  s-a  acordat  o  atenţie  mult  mai mare  de  către  autorităţile  locale,  filialele  judeţene  ale  Asociaţiei  Naţionale  Cultul  Eroilor  „Regina Maria“,  Asociaţiei  Naţionale  a  Cadrelor  Militare  în  Rezervă  şi  Retragere,  alte asociaţii,  organizaţii  şi  fundaţii,  multe  persoane  sau  grupuri  de  personae  cu  simţire  românească  şi  recunoştinţă  faţă  de  înaintaşii  căzuţi  pentru  libertatea  noastră.  Am  lăsat  la  urmă  învăţătoarele,  profesorii  şi  mai ales  preoţii,  pentru  a  sublinia   mai  mult  implicarea  lor  deosebită.

Competiţia  de  şah  CUPA  ZIUA  EROILOR,  a  fost  organizată  în  acest  an  de  Filiala  Vrancea  a  Asociaţiei Naţionale  Cultul  Eroilor  Regina  Maria (aşa cum s-a  întâmplat  în  fiecare  an  de  când  preşedintele  filialei  este  comandorul  Iulian  Başturea),  C.S.M.  Focşani 2007  şi  Şcoala  Gimnazială  „Anghel Saligny“  (gazda  competiţiei),  în  colaborare  cu  Direcţia  Judeţeană  pentru  Sport  Vrancea.

S-a  jucat  şah  rapid,  sistem  elveţian,  şapte runde.  Au  participat  52  de  copii  şi  juniori  dintre  care  35  de  la  mai  multe  unităţi  de  învăţământ din Focşani,  Odobeşti  şi  Măicăneşti  („externii“)  şi  17  de  la  Şcoala  Gimnazială „Anghe  Saligny“  Focşani („internii“). 

Au  fost  organizate  două  turnee,  Turneul  A  pentru  cei  35  de  externi  (30  băieţi  şi 5  fete)  şi  al  doilea  pentru  cei  17  interni (14 băieţi şi 3 fete). 

Turneul  A  a  adus  la  start  şahiştii  din  mai  multe  unităţi  de  învăţământ  cu excepţia  elevilor  de  la  Şcoala  Gimnazială „Anghel  Saligny“.  Aceştia  provin  din  Focşani  (Şcoala  Gimnazială „Duiliu  Zamfirescu“,  Şcoala  Gimnazială  „Ştefan cel Mare“,  Şcoala Gimnazială „Ion  Basgan“,  Colegiul Naţional „Unirea“,  Colegiul  Naţional  Pedagogic  „Spiru  Haret“,  Grădiniţa  MODELITE,  Grădiniţa  Nr.  7, Grădiniţa  Nr.  1,  Grădiniţa „Academia  Primilor  Paşi“),  Odobeşti (Liceul  Teoretic  „Duiliu Zamfirescu“)  şi  Măicăneşti (Şcoala Gimnazială).

Pe  primele  zece  locuri  în  clasamentul  general  s-au  clasat  în  ordine:  Ailincuţei  David-Constantin,  Moldoveanu Adrian-Bogdan,  Draghiea  Eduard-Ştefan,  Oţelea-Antonesi  Mihai,  Olariu  Darius-Andrei,  Motoc Eric-Mihai,  Mălureanu  Alexandru,  Pavel  Darius-Andrei,  Sava  Daniel  şi  Bocu  David. Primii trei au primit cupe.

Pe  baza  clasamentului  general,  pentru oferirea medaliilor,   s-a  mai  intocmit  un  clasament  al  fetelor  şi  au  fost  desemnaţi  ocupanţii  locurilor  întâi  pe  ani  de  naştere.  Pe  primele  trei  locuri  la  fete  s-au  clasat:  Nistoroiu  Sofia,  Antofi  Maria-Antonia  şi  Dragomir  Flavia-Andreea.  Exceptându-i  pe primii  trei  din clasamentul  general  care  au  primit  cupe,  a  fost  desemnat primul  de  la  fiecare  an  de  naştere  căruia i s-a  oferit  medalie. De la mic la mare,  medaliaţii sunt:  Pavel  Ruxandra-Ioana,  Sava Daniel,  Mihai  Alexandru-Gabriel,  Oţelea-Antonesi  Mihai,  Olariu Darius–Andrei,  Costache  Petru,  Bocu  David,  Gheorghinoiu  Matteo–Alessandro,  Hagiu  Ştefan,  Stoica Antonio–Mickhael  şi  Mălureanu  Alexandru.

Au  mai  jucat, în ordine alfabetică:  Bocu  Mihail,  Bogdan  Luca,  Boicu  Mihail–Sebastian,  Caloian  Ovidiu–Codrin,  Cernica  Tudor–Cristian,  Costache  Andrei,  Hagiu  Dimitrie,  Iacob  Iustin,  Mocanu  Vasile-Matei,  Robu  Patrik–Andrei,  Rotilă  David–Mihai,  Rotilă  Luca–Ştefan,  Soare  Gabriel,  Stoiculeţ  Eduard–Andrei  şi  Şerban  Eva–Teodora.

Turneul  B  a  fost  rezervat  numai  copiilor  şi  juniorilor  de la  Şcoala  Gimnazială „Anghe  Saligny“.

Pe  primele  şase  locuri  în  clasamentul  general  s-au  clasat  în  ordine:  Marcu  Radu-Petru,  Mălureanu  Andrei,  Ruzsa  Luca–Eduard,  Ţugui Luca–George,  Stănescu  Rareş–Petru  şi  Herghelegiu  Ştefănuţ–Eduard. Primii trei  au  primit cupe.  Exceptându-i  pe  cei  care  au  primit  cupe,  primii  din  fiecare  an  de naştere  au  primit medalii,  Aceştia sunt:  Stănescu  Rareş–Petru,  Bogiu  Ana–Maria,  Ungureanu–Darius,  Manolache  Alexandru–Eduard,  Apostu  Alexandru–Cristian,  Ţugui  Luca–George  şi  Herghelegiu  Ştefănuţ–Eduard.

Au  mai jucat Apărece  Rareş-Ştefan,  Balanca  Iustin–Gabriel,  Banu  David–Andrei,  Calinof  Anastasia-Ioana, Dumitraşcu  Andrei-Darius,  Munteanu  David–Gabriel,  Rotaru  Maria: 

Participanţii  au  fost  răsplătiţi  cu  diplome  (toţi), 6 cupe (3 pentru externi şi 3 pentru interni)  şi  21 de  medalii (14 pentru externi şi 7 pentru interni).

Şcoala  Gimnazială  „Anghel  Saligny“  Focşani  s-a dovedit  o  bună  gazdă  a  competiţiei  care  a  pus  la  dispoziţie  locaţia  şi  a  asigurat  condiţii  excelente  de  joc.  De  remarcat  revenirea  acestei  şcoli  în ultimul  timp  între  puţinele  dintre  unităţile  de  învăţământ  unde  se  face  şah  nu  doar  ocazional,  ci  frecvent  şi  cu  pasiune,  aşa  cum  se  făcea  aici  cu  mai  mulţi  ani  în  urmă,  pe  vremea  profesorului  Teodor  Passan.  Este  meritul  mai  multor  persoane dintre  care  menţionăm  pe  directorul  Mircea Lazăr,  directorul  adjunct  Marius  Zaharia,  învăţătoarea  Monica  Sandu,  profesorul  de  educaţie  fizică  şi  sport  Răzvan  Lazăr  etc.

La  festivitatea  de  premiere,  comandorul  Iulian  Başturea,  preşedintele  Asociaţiei  Naţionale  Cultul  Eroilor  „Regina  Maria“,  a  vorbit  participanţilor  despre  însemnătatea  Zilei  Eroilor.  Anul  acesta,  în  afară  de  sărbătorirea  Zilei  Eroilor,  cu mai puţin  de două  săptămâni  în urmă,  am  celebrat  100  de  ani  de  la  desemnarea  Eroului  Necunoscut  şi  depunerea  lui  în  Mormântul  Ostaşului  Necunoscut

Deoarece  sântem  la foarte  scurt  timp  de  la această  celebrare,  preşedintele  Başturea  a  făcut  referire  şi  la  acest  aspect.

Mormântul  Ostaşului  Necunoscut  este  un  monument  dedicat  ostaşilor  căzuţi  pe câmpurile  de luptă  şi  constituie  simbolul  naţional  prin care  ne  manifestăm  recunoştinţa  noastră  pentru  toţi  eroii necunoscuţi  căzuţi  fără  a  putea  fi  identificaţi  şi  a  putea  fi  înmormântaţi  de familiile  lor  în  localităţile  lor. 

La  începutul  lunii  mai  a  anului  1923,  din  10  regiuni  ale  ţării  au  fost  deshumate  osemintele  a  zece  ostaşi  necunoscuţi  căzuţi  în  Primul  Război  Mondial  pe  zece  câmpuri  de  luptă  şi  au  fost  aduse  la  Mărăşeşti.  Au  fost  confecţionate  10  sicrie  identice  din  lemn  de  stejar  căptuşite  cu  tablă  zincată.  La  13  mai  1923,  în  aceste  zece  sicrie  au  fost  introduce  osemintele celor  zece  ostaşi  necunoscuţi  şi  au  fost  duse  în Biserica  „Adormirea  Maicii Domnului“  din  Mărăşeşti  urmând  ca  unul  dintre  ele  să  fie  desemnat  sicriul  care va reprezenta  Eroul  Necunoscut  şi  care  va  fi  depus  în  Mormântul  Ostaşului  Necunoscut.

Această  misiune  i-a  revenit  orfanului  de  război  Amilcar  C.  Săndulescu,  al cărui  tată  murise  în  lupte,  fără posibilitatea de  a  fi  identificat.  Fără  nicio  ezitare,  orfanul  a  îngenunchiat  în faţa  celui de-al patrulea  sicriu  şi  a  spus:  „Acesta  este tatăl  meu!“ 

Celelalte  nouă  sicrie  cu  oseminte  au  fost  duse  şi  îngropate  pe 14  mai  cu  onoruri  militare  în  Cimitirul  Eroilor  din  Mărăşeşti.  Sicriul  cu  osemintele  Eroului  Necunoscut  a  fost  dus pe  15  mai  1923  la  Bucureşti  unde  a  avut  o  primire  pe  măsura  importanţei  lui  şi  îngropat  cu onoruri  militare  pe  17  mai.

Anton  SOARE

-Publicitate-