Deducere suplimentară de 100 de lei din impozitul pe venit pentru salariații cu copii la școală

0
-Publicitate-

Părinții care au venituri din salarii beneficiază din acest an de o deducere personală suplimentară din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală, potrivit prevederilor OG nr. 16/2022. Deducerea se acordă indiferent de venitul obținut.

Prin OG 16/2022 a fost modificat art. 77 din Codul fiscal, altfel:

„(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

  1. a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);

  1. b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Deducerea suplimentară se acordă doar unuia dintre părinți. Dacă părintele are mai mulți angajatori, acesta are obligația să declare că nu beneficiază de deducere la alți angajatori.

-Publicitate-