Proiect al Ministerului Educației: echivalare pentru probele de competențe la bacalaureat, nu se mai organizează evaluarea de la clasa  a VI-a și se renunță la inspecția la clasă pentru titularizare

0
-Publicitate-

Ministerul Educației a inițiat un proiect de ordonanță de urgență prin care sunt luate o serie de măsuri în contextul grevei generale din învățământ. Astfel, se renunță la probele de evaluare a competențelor de la bacalaureat, evaluarea de la finalul clasei a VI-a nu se mai organizează, în timp ce la concursul de titularizare nu mai este necesară inspecția la clasă.

Ministerul Educației a anunțat că proiectul de act normativ prevede:

La examenul național de bacalaureat, pentru anul şcolar 2022 – 2023, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

În anul școlar 2022 – 2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează.

Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare (titularizare) în învățământul preuniversitar, în sesiunea 2023, constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei, fără inspecția la clasă.

-Publicitate-