Scutiri de penalități pentru focșănenii care își achită datoriile până la data de 15 decembrie 2020

0
7

Focșănenii care își achită datoriile până la data de 15 decembrie 2020 vor fi scutiți de plata penalităților și a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se precizează într-un comunicat al Primăriei Municipiului Focșani.

Scutirile sunt acordate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 148, din data de 25 iunie 2020, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cerere de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.