Încasările Fiscului au fost mai mari decât anul trecut

0
-Publicitate-

În perioada 1 ianuarie – 30 octombrie,  încasările nete, cumulate, realizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea au înregistrat o creștere cu 15,75%, respectiv  cu 0,20 miliarde lei  faţă de perioada similară a anului trecut . Încasările nete au fost în sumă de 1,50 miliarde lei, față de 1,30 miliarde lei încasați în aceeași perioadă a anului precedent.

Pe bugete situația încasărilor nete se prezintă astfel :

 

Venituri

AJFP VN AJFP VN Diferenţe % 2023/2022
10 luni 2022- milioane lei- 10 luni 2023 lei- 2023-2022
Buget de stat 529,81 649,85 120,04 122,66
Buget Asigurări Sociale de Stat 521,59 586,05 64,46 112,36
Bugetul Asigurări pentru şomaj 17,39 16,78 -0,61 96,49
Buget Asigurări de Sănătate 229,30 252,89 23,59 110,29
Total 1.298,09 1.502,57 204,48 115,75

Cea mai mare creştere a veniturilor se înregistrează la bugetul de stat cu 22,66%, respectiv 120,04 milioane lei faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent.

Suma de 649,85 milioane lei încasată la bugetul de stat, pe surse  se prezintă astfel :

                impozit venit -217,10 milioane lei în creştere cu 32,53 milioane lei faţă pe perioada similară a anului precedent (184,57 milioane lei);

                impozit profit -76,50 milioane lei mai mari cu 18,34 milioane lei faţă de 2022 (58,16 milioane lei) ;

                taxa pe valoarea adăugată  (valori nete) -185,49 milioane lei cu o creştere a încasărilor cu 67,77 milioane lei faţă de anul 2022 (117,72 milioane lei) .  

                accize -5,97 milioane lei

                alte venituri 164,79 milioane lei în creştere cu 3,89 milioane lei faţă de perioada similară a anului 2022 (160,90 milioane lei).

”Prin intermediul structurii de inspecţie fiscală în cele 10 luni de la începutul anului a fost atrasă suplimentar la bugetul general consolidat  suma de 42,24 milioane lei, urmare celor 364 controale fiscale.  Suma atrasă suplimentar prin intermediul structurii de inspecţie fiscală este mai mare cu 7,64 milioane lei  (122,08%) faţă de anul precedent , în condiţiile in care numărul de controale desfăşurate a fost mai mic cu 85 controale  . 

Din cele 364 controale fiscale desfăşurate în 2023, 262 au fost acţiuni de inspecţie fiscală. În timpul acţiunilor de control  a fost diminuată pierderea fiscală la 7 agenţi economici în valoare totală de 261,64 milioane lei şi a fost dispusă  instituirea a  8  măsuri asigurătorii în valoare totală de 2,14 milioane lei , la contribuabilii unde  s-a considerat că există pericolul ca aceştia să se sustragă, să îşi ascundă, ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. 

 De asemenea, în perioada ianuarie –octombrie 2023,  activitatea structurii de inspecţie fiscală s-a concretizat şi într-un număr total de 338 verificări documentare fiind stabilite obligaţii fiscale principale în valoare totală de 10,24 milioane lei din care au fost încasaţi 7,72 milioane lei (75,39%)”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea.

-Publicitate-