-Publicitate-

Învățământul profesional are ca obiectiv principal formarea competențelor profesionale specifice unei calificări profesionale nivel 3, conform Cadrului  Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor. Învățământul profesional se organizează la solicitarea operatorilor economici și în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documentele strategice de planificare a ofertei de formare  profesională la nivel regional, județean și local. 

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional; este organizat  la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

Operatorii economici interesați sunt invitaţi să se implice în parteneriate cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul profesional și pentru învățământul dual. Aceștia vor completa și vor transmite solicitările de școlarizare  în învățământul dual, până la data de 13 noiembrie 2020, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)  pe adresa de email : registratura.cndipt@gmail.com.

Modelul de solicitare pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de la adresa: https://www.alegetidrumul.ro/uploads/03_Solicitare_operator_DUAL_2020.doc

Solicitările operatorilor economici  pentru școlarizare în  învăţământul profesional  se completează şi se transmit până la data de 13 noiembrie 2020 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la Inspectoratele Şcolare Judeţene.

Modelul  de solicitare de școlarizare în învăţământul profesional se poate descărca de la adresa : https://www.alegetidrumul.ro/uploads/03_Solicitare_operator_PROFESIONAL_2020.docx

Vă reamintim faptul că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional  și a învățământului dual , operatorii economici având posibilitatea de  implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcție de nevoile proprii, în procesul de selecţie a acestora, în furnizarea stagiilor de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, în elaborarea Curriculumului  în Dezvoltare Locală (CDL) dar și în procesul decizional al unității de învățământ partenere.Mai multe informații despre învățământul profesional și tehnic precum și calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional şi dual, pentru anul şcolar 2021-2022, se pot regăsi pe site-ul www.alegetidrumul.ro .

Comunicat de presă IȘJ Vrancea

Informații preluate de pe site-ul CNDIPT

Inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic, Prof. Carmen Oprea

-Publicitate-

Adaugă anunț Gratuit


Florăria Focșani