Taxă specială pentru adjudenii care nu au încheiat un contract de servicii de ridicare a gunoiului menajer

0
10
Adjudenii care nu au încheiat un contract de servicii de ridicare a gunoiului menajer vor achita o taxă specială de 37,2lei/persoană/lună – în cazul persoanelor fizice, respectiv de 37,2 lei/salariat/lună – pentru persoane juridice. Taxa specială de salubrizare a fost aprobată cu unanimitate de voturi în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Adjud din luna martie 2021.
„Taxa specială de salubrizare se calculează, în cazul persoanelor fizice, pentru fiecare persoană care locuiește cel puțin o lună calendaristică în imobil/apartament iar în cazul persoanelor juridice – înmulțind taxa specială lei/salariat cu numărul de salariați încadrați. Urmărirea, încasare și executarea silită, precum și utilizarea sumelor încasate se realizează conform procedurii și prevederilor Codului de procedură fiscală”, au precizat reprezentanții Primăriei Municipiului Adjud.
Angajații SC UPM SRL vor efectua, în perioada următoare, verificări ale contractelor de ridicare a gunoiului menajer la toate gospodăriile de pe raza municipiului Adjud (Adjud, Adjudu Vechi, Șișcani, Burcioaia).
Pentru a încheia un contract de prestări servicii cu SC UPM SRL trebuie să vă prezentați la biroul societății având asupra dumneavoastră următoarele documente: Persoane fizice – act de identitate – original și copie; actul de proprietate sau contractul de închiriere a locuinței – copie; Persoane juridice – certificatul de înregistrare al societății – copie; C.I. reprezentant legal – original și copie; contractul de închiriere a spațiului în care își desfășoară activitatea sau contractul de comodat – copie”, se arată în informarea municipalității.
Textul integral al Hotărârii Consiliului Local privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud care nu au încheiat contract de prestare Serviciului cu UMP poate fi consultat aici.